Контрол на документите за самоличност и миграцията в Република България

16.80 лв.

Автор : Любомир Тимчев

Издателство : УИ “ Неофит Рилски ”

ISBN : 9789540001678

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 266

Език : български

Код: 9789540001678 Категория:

Описание

Съдържание:

ЧАСТ ПЪРВА

Теоретични и правни аспекти на управлението осъществявано от полицейските органи на миграцията в Република България

Глава първа
Теоретични аспекти на управлението осъществявано от полицейските органи на миграцията в Република България
1. Понятие за контрол на миграцията
2. Същност на контрола на документите за самоличност и миграцията на населението в Република България
3. Понятие за управлението, като дейност
4. Същност на управлението

Глава втора
Правна регламентация на управлението осъществявано от полицейските органи на миграцията в Република България
1. Международноправни актове и документи
2. Вътрешноправни актове и документи

ЧАСТ ВТОРА
Документи за самоличност и контрол на гражданите на Република България

Глава първа
Видове документи за самоличност и режим за издаване и ползване на лична карта
1. Понятие за документ за самоличност. Видове документи за самоличност на гражданите на Република България
2. Условия и ред за издаване, подмяна, съхранение, временно отнемане и предаване на органа по издаването на личната карта на гражданин на Република България
3. Видове лични карти
4. Данни, съдържащи се в личната карта
5. Същност на биометричните данни
6. Адресно регистриране на българските граждани

Глава втора
Задгранични пътувания на българските граждани
1. Видове документи за задгранично пътуване
2. Условия и ред за издаване и ползване на паспортите и заместващите ги документи
3. Данни, съдържащи се в паспортите и заместващите ги документи…

Глава трета
Мерки за административна принуда, прилагани спрямо български граждани за нарушения на законодателството вързано с миграцията в Република България
1. Принудителни административни мерки
2. Административни наказания, налагани за нарушения на режима за издаване и ползване на личните карти, пспортите и заместващите ги документи

ЧАСТ ТРЕТА
Контрол на чужденците в Република България

Глава първа
Влизане на чужденци в Република България
1. Понятието \“чужденец\“. Разграничение от сродни понятия
2. Условия и ред за влизане на чужденци в Република България

Глава втора
Пребиваване на чужденци в Република България
1. Основания за пребиваване
2. Адресно регистриране
3. Удостоверяване на личонстта
4. Категории чужденци

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
Ортанизация на дейността на полицейските органи за издаване и контрол на документите за самоличност и миграция на населението в Република България

Глава първа
Задачи и структура на полицейските органи за издаване и контрол на документите за самоличност и контрол на миграцията на населението в Република България
1. Институционална система
2. Задачи и структура на полицейските органи за издаване на документи за самоличност
3. Задачи и структура на полицейските органи за граничен контрол…
4. Задачи и структура на полицейските органи за контрол по пребиваването на чужденци в страната
5. Задачи и структура на други органи с компетенции по контрола на миграцията
6. Международни стандарти

Глава втора
Организация на дейността на полицейските органи по издаването и контрола на документите за самоличности и миграция населението в Република България
1. Организация на дейността по издаването на документи за самоличност
2. Организация на дейността по адресното регистриране

Глава трета
Организация на дейността на органите за издаване и контрол на документите за самоличност и миграцията на населението в Република България, по противодейстнието на тероризма
1. Организация на превантивната дейност на органите за издаване и контрол на документите за самоличност и конторл на миграцията на населението, по противодействието на тероризма
2. Организация на дейността на органите за контрол на документи за самоличност и миграция на населението при получен сигнал за терор
3. Организация на дейността на органите за контрол на документи за самоличност и миграцията при извършен терористичен акт

Глава четвърта
Взаимодействие и координация в дейносттта на органите за управление на миграцията в Република България
1. Същност на взаимодействието и координацията. Връзка и разграничение от други понятия.
2. Взаимодействие и координация в дейността на структурите БДС и миграция с други структури с полицейски правомощия
3.Взаимодействие и координация в дейността на структурите БДС и миграция с други държавни органи, неправителствени организации и граждани
4. Други форми на взаимодействие в дейността на структурите БДС във връзка с издаването на документи за самоличност, тяхното ползване и съхранение
5. Международно сътрудничество

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА