Конфликти в семейството – социалнопсихологически анализ

14.40 лв.

Автор : Румен Рашков

Издателство : ИК Стено

ISBN : 978-619-241-020-9

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 176

Език : български

Описание

Очертаване на спецификите на съпружеския конфликт и представяне на основните подходи и методи за регулирането му

В първа глава на книгата се представят концепции за семейството, типове съвременни семейства, теории за изследване на семейството и концепции за същността на семейната функционалност.

Втората глава разглежда феноменологията на съпружеския конфликт – видове конфликти, специфични особености на семейните конфликти, стратегии за разрешаване на конфликти в семейството, разводът като последица от семейните конфликти и други.

В трета глава са представени основните подходи за управление и разрешаване на конфликти, сред които юридически подход и квазиюридически подход: семейна медиация, брачна консултация и фамилна терапия.