-10%

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАХА В ИСПАНСКАТА И В БЪЛГАРСКАТА ИДИОМАТИКА

18.00 лв.

Автор : Боряна Кючукова-Петринска
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5407-9
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 240
Език : български

Описание

Д-р Боряна Кючукова-Петринска е преподавател в Катедрата по испанистика и португалистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където води дисциплините Практическа граматика, Лексикология, Фразеология и Лексикология, фразеология и превод в бакалавърската степен на специалност Испанска филология, а също така Ателие за академично писане и Етнокултурни аспекти на фразеологията в магистърската програма по приложна лингвистика към същата катедра. Автор е на учебници по граматика на испанския език, на учебни помагала и на редица статии в областта на морфологията, лексикологията и фразеологията.
Изследването  е посветено на концептуализацията на различни аспекти на тази емоция и се основава на богат фразеологичен материал от двата езика, вписва се в антропоцентричната парадигма. Анализът на идиоматиката с помощта на когнитивни методи позволява да се разкрие концептуалната картина на света на двете културно-езикови общности по отношение на емоцията страх и да се изясни каква е традиционната им представа за същността на страха, за изпитването на страх и за страхливия човек.
Книгата е предназначена за обучението по дисциплините Фразеология, Лексикология, фразеология и превод и Етнокултурни аспекти на фразеологията. Надяваме се тя да представлява интерес също така за всички, изкушени от света на фразеологията.

Също може да ви хареса…