Кратък каталог на източните ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ т.2

25.00 лв.

Автор : съст. Анка Стоилова, Невена Граматикова, Зорка Иванова

Издателство : Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

ISBN : 978-954-523-166-7

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 296

Език : английски

Описание

Съдържание

Предговор на английски език

Предговор на български език

Таблици за транслитерация

Приети съкращения

Описание на ръкописите

Арабски ръкописи (№322—№853)

Справочен апарат

Показалец на заглавията на арабица

Показалец на заглавията на латиница

Показалец на имената на авторите, преводачите и коментаторите

Показалец на имената на копистите

Персийски ръкописи (№854—№867)

Справочен апарат

Показалец на заглавията на арабица

Показалец на заглавията на латиница

Показалец на имената на авторите, преводачите и коментаторите

Показалец на имената на копистите

Османо-турски ръкописи (№868—№955)

Справочен апарат

Показалец на заглавията на арабица

Показалец на заглавията на латиница

Показалец на имената на авторите, преводачите и коментаторите

Показалец на имената на копистите

Общи показалци за всички ръкописи

Показалец на географските имена

Предметен показалец

Съответствие между датировките и каталожните номера

Съответствие между сигнатурите и каталожните номера на ръкописите, включени в том първи

Съответствие между сигнатурите и каталожните номера на ръкописите, включени в том втори

Библиография