-10%

Кратък курс по философия

14.40 лв.

Автор : Константин Янакиев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5884-8
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 176
Език : български

Описание

   Книгата е предназначен преди всичко за студенти от нефилософските специалности, но може да бъде полезен и на колегите им от първи курс „Философия“. Изложението е по теми и проблеми, а не хронологично. Авторът се стреми да обоснове собствените си становища, тъй като едно безразлично излагане на чужди мисли би направило философията безполезна и безинтересна. Книгата е подходяща за всеки, който има интерес към философията.
Съдържание
Предговор
1. Обща идея за философията
1.1. Първите философи
1.2. Философия и религия, наука, изкуство
1.2.1. Мит и логос
1.2.2. Философия и наука
1.2.3. Философската аргументация и „моралните плодове” на философията
1.3. Философия и щастие
2. Метафизика (Онтология)
2.1. Метафизика
2.2. Онтология
2.2.1. Пример: субстанция и атрибут
2.2.2. Онтология или онтологии?
2.3. Битие и ангажиране
2.4. Позитивистката критика на метафизиката
3. Теория на познанието (епистемология, гносеология): емпиризъм и рационализъм (априоризъм)
3.1. Източникът на познанието. Емпиризъм и рационализъм (априоризъм)
3.1.1. Два проблема на емпиризма
3.2. Имануел Кант: синтез на емпиризъм и априоризъм
3.2.1. Опит и априорни познавателни способности
3.2.2. Необходимо и всеобщо знание
3.3. Познание и форма на живот
3.3.1. Онтология или онтологии?
3.3.2. Практика и познание
3.4. Субстанция
4. Пространство и време
4.1. Априорни знания за пространството и времето?
4.2. Пространството и времето като форми на нагледа (И.Кант)
4.2.1. Пространството и времето вътре в нас
4.2.2. Форми на нагледа
4.3. Неевклидови геометрии
4.4. Пространство, време и опит
4.4.1. Евклидова геометрия: знаци, интерпретация, вземане-даване
4.4.2. Неевклидовите геометрии във вземане-даване. Теория на относителността
4.4.3. Пространство, време и опит
4.5. Времена и пространства
5. Причина и следствие. Природна необходимост и свобода
5.1. Откъде научаваме за причиняването?
5.2. Детерминизъм
5.3. Свобода и причинност
5.4. Детерминизмът и квантовата механика
5.4.1. Чашата на Анастасов
5.4.2. Детерминизъм и форми на живот
6. Тяло и съзнание
6.1. Материалистически възгледи за съзнанието
6.1.1. Душата като вид материя
6.1.2. Човекът машина
6.2. Мислеща субстанция – дуализъм
6.3. Материализмът на аналитичната философия
6.3.1. Аналитичен бихейвиоризъм
6.3.2. Теория за теорията (theory theory)
6.3.3. Редукция и елиминативен материализъм
6.4. Критика на елиминативния материализъм
6.4.1. Разделение на областите, не елиминиране
6.4.2. Елиминиране на човешките отношения
7. Човек и свят
7.1. Съществува ли външният свят?
7.1.1. Главоблъсканицата на Декарт
7.1.2. Субективният идеализъм на Бъркли
7.2. Човек и свят
7.2.1. Мрежа от препращания
7.2.2. Човешкото съществуване в света
7.3. Човек и свобода
7.3.1. При човека съществуването предшества същността
7.3.2. Човешката природа?
7.4. Далечният и близкият
7.5. Свят, ценности, щастие
8. Екзистенция и отчуждение
8.1. Екзистенция и проект
8.2. Отчуждение
8.3. Das Man и автентично съществуване
8.3.1. Das Man („се“, „като хората“)
8.3.2. Собствено (автентично – eigentlich) съществуване
8.4. Какво да правим в този живот?
8.4.1. Съвест
8.4.2. Всичко е позволено?
9. Общество
9.1. Обществено битие и съзнание
9.1.1. Еволюция на обществата
9.1.2. Морал и социален ред
9.1.3. Общественото битие на хората определя тяхното съзнание
9.2. Смисъл и съвместно битие
9.3. Модерното общество. Отчуждение
9.4. Марксизмът и революцията
9.4.1. Целта на революцият
9.4.2. Идеология и критика
9.4.3. Какво донесе революцията?
9.5. Утопично и парциално социално инженерство. Към какво да се стремим?
10. Наука
10.1. Естественонаучният подход (sciences)
10.1.1. Доказателства или догадки?
10.1.2. Чисто умствена дейност или форма на живот?
10.1.3. Парадигма
10.1.4. Наука, техника, общество
10.2. Хуманитарният подход (humanities)
11. Религия
11.1. Религиозни вярвания и знания за света
11.2. Религията и абстрактните философски идеи
11.2.1. Богът на философите
11.2.2. Доказателства за съществуването на Бога
11.2.2.1. Онтологично доказателство
11.2.2.2. Теологично доказателство
11.3. Моралът като религия на разума (Имануел Кант)
11.4. Назад към митовете
11.4.1. Ролята на митовете
11.4.2. Истините на религията
12. Език
12.1.С мисъл
12.1.1. Смисълът като образ в ума
12.1.2. Образи
12.1.3. Езикови игри
12.1.4. Семейна прилика
12.1.5. Смисъл и употреба
12.2. Език и мислене
12.2.1. Разкрояваме света чрез езика
12.2.2. Две възражения
12.3. Езиковата терапия на Витгенщайн
12.3.1. Задачата на философията според Философските изследвания на Витгенщайн
12.3.2. Възражения

Също може да ви хареса…