-10%

КРЕДНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА ОСТРОВ ЛИВИНГСТЪН, АНТАРКТИКА

19.80 лв.

Автор : Христо Пимпирев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5677-6
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 176
Език : български

Описание

Целенасочените геоложки изследвания на остров Ливингстън, където се намира българската полярна база „Св. Климент Охридски“, започват преди 30 години, по време на самостоятелната българска антарктическа експедиция през астралното лято на 1993–1994 г. Дотогава са били провеждани единични рекогносцировъчни проучвания от полеви лагери на британски, аржентински, чилийски, полски и испански геолози.
В този труд се прави обобщение на синтезираните данни за стратиграфията и геоложката еволюция на остров Ливингстън през кредния период. Основните изводи са резултат на детайлната картировка в мащаб 1:5000, прецизното разчленяване на 11 разреза и седиментоложки изследвания с цел фациален анализ и определяне на обстановките на утайконатрупване в двата кредни седиментни басейна Майерс Блъф и Байерс. Направени са и регионални корелации със скали, отложени по време на кредния период, разкриващи се на Антарктическия полуостров, когато той се е намирал на половината разстояние от сегашната си позиция, което няма аналог в западната окрайнина на Патагония.
Проф. дн Христо Пимпирев е преподавател по геология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, учен и полярен изследовател. Основател и председател на Българския антарктически институт и директор на Националния център за полярни изследвания. Ръководител на 31 национални антарктически експедиции. Първият българин, поставил националния трибагреник на Южния полюс на 8 януари 2013 г. Автор на 10 книги, 8 документални филма и над 250 научни публикации.
Проф. Пимпирев е удостоен с високото звание „Командор на Ордена на Исабел Католическа“ с указ на краля на Испания за значителния му принос в приятелството и сътрудничеството между испанската и българската нация. Пимпирев връх на остров Александър, Пимпирев ледник и Пимпирев бряг на остров Ливингстън, Антарктика, носят неговото име.
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор ……………………………………………………………………………………………………………………7
I. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРИСЪСТВИЕ
НА ОСТРОВ ЛИВИНГСТЪН …………………………………………………………………………………. 11
II. ГЕОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ НА ОСТРОВ ЛИВИНГСТЪН …………………….. 27
III. АНТАРКТИДА В ПЛЕЙТТЕКТОНСКИЯ МОДЕЛ НА ЗЕМЯТА ………………. 33
1. Въведение ……………………………………………………………………………………………………. 33
2. Антарктида в ядрото на Родиния ………………………………………………………… 39
3. От Родиния до Гондвана …………………………………………………………………………. 41
4. Разделена Антарктида …………………………………………………………………………….. 43
5. Границата на Гондвана ……………………………………………………………………………. 50
6. Антарктида и еволюцията на суперконтинентите ……………………….. 53
IV. СТРАТИГРАФИЯ НА КРЕДНИТЕ СЕДИМЕНТИ
И ОБОСНОВКА ЗА ВЪЗРАСТТА………………………………………………………………………….. 54
1. Свита Майерс Блъф (полуостров Хърд) …………………………………………….. 54
1.1. Въведение …………………………………………………………………………………………… 54
1.2. Литостратиграфия …………………………………………………………………………… 55
2. Група Байерс (полуостров Байерс) ……………………………………………………… 75
2.1. Въведение …………………………………………………………………………………………… 75
2.2. Геоложка изученост …………………………………………………………………………. 77
2.3. Характеристика на литостратиграфските единици …………….. 79
V. ФАЦИАЛЕН АНАЛИЗ И ОБСТАНОВКИ НА СЕДИМЕНТАЦИЯ ………………. 86
1. Седиментен басейн Майерс Блъф ………………………………………………………. 86
1.1. Описание на избрани разрези ……………………………………………………… 86
1.2. Турбидитни фациеси ……………………………………………………………………..101
1.3. Общи бележки за развитието на седиментния басейн ………117
2. Седиментен басейн Байерс …………………………………………………………………..118
2.1. Въведение ………………………………………………………………………………………….118
2.2. Описание и интерпретация на отделените литофациеси …119
2.3. Обстановки на седиментация ……………………………………………………..127
VI. ПАТАГОНИЯ????AНТАРКТИДА,
ВРЪЗКИ ПРЕДИ РАЗПАДАНЕТО НА ГОНДВАНА ………………………………………..129
1. Въведение …………………………………………………………………………………………………..129
2. Геоложки строеж на Патагония …………………………………………………………..129
2.1. Патагонски Анди ……………………………………………………………………………..130
2.2. Брегови акреционен комплекс …………………………………………………..130
2.3. Външноандийска Патагония ………………………………………………………133
2.4. Антарктически полуостров………………………………………………………….133
2.5. Групата полуостров Тринити (Trinity Peninsula Group) ………134
2.6. Метаморфен комплекс (Scotia Metamorphic Complex) ………….135
2.7. Групата Льо Мей (Le Mey Group) …………………………………………………138
2.8. Батолити от Антарктическия полуостров
(Antarctic Peninsula Batolith) …………………………………………………………138
3. Сравнение между единиците
на Патагония и Антарктида отпреди разделянето …………………….139
3.1. Комплексът Дук де Йорк и групата полуостров Тринити …139
3.2. Полуостров Хърд ……………………………………………………………………………..141
3.3. Юрски метаморфен комплекс …………………………………………………….141
4. Палеогеографски преценки ………………………………………………………………….142
5. Палеогеографски модели ………………………………………………………………………142
6. Проблеми за решаване …………………………………………………………………………..144
VII. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ……………………145
1. Литостратиграфия …………………………………………………………………………………..145
2. Фациален анализ и обстановка на седиментация ………………………..146
2.1. Седиментен басейн Майерс Блъф ……………………………………………..146
2.2. Седиментен басейн Байерс ………………………………………………………….147
3. Регионални корелации …………………………………………………………………………..148
Литература ……………………………………………………………………………………………………….

Също може да ви хареса…