Крепостното право в Русия (XV – XX век)

24.00 лв.

Автор : Самуил Шивачев
Издателство : Парадигма
ISBN : 978-954-326-495-7
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 322
Език : български
Код: 978-954-326-495-7 Категории: , , ,

Описание

Самуил Шивачев е роден през 1986 г. в Пловдив. Завършил е специалност „История“ и „Дипломация и международни отношения“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 2019 г. става доктор по история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2011 г., с кратки прекъсвания е учител по история в Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, Пловдив, а от 2019 г. е асистент към катедра „Обща история и археология“ на ФИФ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Води бакалавърски курс лекции по история на Русия (IX–XX век) и история на Балканите (XV–XX век). Автор е на монографията „Съветско-германските отношения (1918–1939 г.)“. Научните му интереси са в сферата на историята на международните отношения в съвременната епоха.
СЪДЪРЖАНИЕ

Вместо предговор  /9

ПЪРВА ГЛАВА: Зараждане на крепостното право в Русия  /19
1.1. Юридически поглед на причините за възникване на крепостното право  /19
1.2. Първи стъпки за закрепостяване на селяните (1497 – 1613 г.)  /28
1.3. Времето на първите Романови и окончателното закрепостяване на селяните  /40

ВТОРА ГЛАВА: Селският въпрос в Русия през XVIII век  /49
2.1. Идеята за създаване на селско съсловие при император Петър I  /49
2.2. Крепостното право е епохата на дворцовите преврати (1725 – 1762 г.)  /63
2.3. Просветният абсолютизъм и крепостните селяни (1762 – 1801 г.)  /76
2.3.1. Комисия по Уложението и първите стъпки за облекчаване съдбата на селяните  /78
2.3.2. Идеите на императрица Екатерина II в „Наказа“ (1767 – 1768 г.)  /82

ТРЕТА ГЛАВА: Първи опити за отмяна на крепостното право  /105
3.1. Тежкото наследство  /105
3.2. Първи проекти за промяна на бита на крепостния човек  /109
3.2.1. Проект на граф Валериан Зубов  /112
3.2.2. Проект на граф Сергей Румянцев  /114
3.2.3. Проект на Александър Олхин  /117
3.2.4. Първи проект на Михаил Сперански  /119
3.3. Проекти повлияни от Наполеоновите войни  /123
3.3.1. Проект на адмирал Николай Мордвинов  /125
3.3.2. Проект на граф Алексей Аракчеев  /125
3.3.3. Проект на граф Егор Канкрин  /126
3.3.4. Проекти на граф Дмитрий Гурев, Павел Кисельов и  Николай Новосилцев  /127
3.3.5. Проекти на движението на декабристите. Павел Пестел и Никита Муравьов  /129
3.4. „Тайният комитет“ – основен орган за борба с крепостничеството (1825 – 1855 г.)  /132
3.4.1. Идеята за аграрна реформа на граф Михаил Сперански  /136
3.4.2. Реформата на граф Павел Кисельов – първият повей за отмяна на крепостното право  /141

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА: Отмяна на крепостното право (1858 – 1881 г.)  /151
4.1. Социално-икономически и обществено-политически последици от Кримската война (1853 – 1856 г.)  /151
4.1.1. Ролята на интелектуалците за отмяната на крепостното право  /160
4.1.2. Руското общество в навечерието на „Великата реформа“  /167
4.2. Процедура за отмяна на крепостното право  /171
4.2.1. Дейност на Комисията по статута на селяните (1857 – 1861 г.)  /171
4.2.2. Юридически поглед върху Манифеста и Общите положения за селяните  /188
4.3. Последици от премахването на крепостното право (1863 – 1881 г.)  /196

ПЕТА ГЛАВА: Неразрешените проблеми с крепостничеството (краят на XIX – началото на XX век)  /213
5.1. Икономически последици от отмяната на крепостното право  /213
5.2. Аграрният въпрос в периода на контрареформи (1881 – 1894 г.)  /222
5.3. Аграрният въпрос в края на XIX и началото на XX век  /229
5.3.1. Руската рубла и реформата на Сергей Вите  /234
5.3.2. Политическите движения и аграрният въпрос  /242
5.3.2.1. Възгледите по аграрния въпрос на десните политически движения  /247
5.3.2.2. Възгледите на левите политически движения по аграрния въпрос – народни социалисти (трудоваци), социалисти-революционери, социалдемократи (болшевики и меншевики)  /260
5.4. Аграрната реформа на Пьотър Столипин – опит за спасение на Русия  /277

Вместо заключение  /287
Илюстрации  /291
Библиография  /301
Summary  /315
Резюме  /317
Zusammenfassung  /319

Също може да ви хареса…