Криминалистическа тактика

35.00 лв.

Автор : Иван Боев
Издателство : Черноризец Храбър
ISBN : 9547153218
Година : 2006
Корица : мека
Страници : 226
Език : български

Описание

Криминалистическата тактика е част от криминалистическата наука и е органично свързана с другите нейни части – Обща теория на криминалстиката, Криминалистическа техника и Методика на разследване на отделните видове престъпления.
Криминалистическата тактика представлява система от научни положения и основани на тях практически препоръки за организиране на планирането и воденето на досъдебното и съдебното разследване, за тактиката на поведение на осъществяващите го лица, за тактиката на провеждане на отделните способи на доказване и организирационнотактически мероприятия, осигуряващи законността и ефективността за събиране, изследване, оценка и използване на доказателствата.
Правните основи на криминалистическата тактика се съдържат в:
– нормите на наказателния кодекс, определящи понятието престъпление, общите признаци на състава на престъплението и признаците на конкретните престъпления;
– нормите на наказателнопроцесуалния кодекс, установяващи предмета и пределите на доказването по наказателните дела, правата и задълженията на участващите в наказателния процес, а така също и видовете способи на доказване, насочени към събиране (откриване, фиксиране, изземване), изследване, оценка и използване на доказателствата и реда на тяхното осъществяване.
Разследването на престъпленията представлява дейност на дознателя (следователя), изразяваща се в познаване на събитието, станало в миналото, по следите, оставени от това събитие, и в извършване на практически действия, които обезпечават привличането на виновните под наказателна отговорност и тяхното справедливо наказание.
Научните положения и препоръките на криминалистическата тактика се основават на познаването на закономерностите на обективния процес на образуване, запазване и изчезване на доказателствата и на закономерностите на процеса на доказването.

Също може да ви хареса…