-10%

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКА ТЕХНИКА И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

26.91 лв.

Автор : Пламен Митев
Издателство : Атеа Букс
ISBN : 9786197624328
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 480
Език : български

Описание

В предлаганото пособие детайлно са разгледани и разработени в теоретичен и практически аспект основните въпроси, свързани със съвременните технико-криминалистически научни методи и средства, използвани в процеса на разкриване и документиране на престъпленията. Засегнати са съществени проблеми и тенденции в развитието и методологията на криминалистическата техника. Обобщена е съвременната експертна практика при изготвянето на различните видове криминалистически експертизи.
      Авторът д-р Пламен Митев работи в системата на МВР от  2003 година до сега. Притежава богат практически опит като експерт-криминалист, има и редица специализации в областта на съдебните експертизи. Научните му интереси са насочени към криминалистическата техника и методология при изследването на различните видове следи и веществени доказателства. Той е хоноруван преподавател по криминалистика във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.
Съдържание:
Увод 7
ГЛАВА I
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКА ТЕХНИКА 9
§1. Трасология – криминалистическо
учение за следите 13
1.1. Дактилоскопни следи. Откриване, фиксиране,
изземване и изследване на дактилоскопни следи 24
1.2. Следи от човешки крак и тяхното
значение за разследването 68
1.3. Следи от зъби, устни, уши и други
части на човешкото тяло 84
1.4. Следи от биологичен произход 95
1.5. Следи от инструменти и оръдия за взлом 116
1.6. Следи от транспортни средства 131
1.7. Установяване на произхода на цяло
по неговите части 149
ГЛАВА II
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И СВЪРЗАНИТЕ
С ТЯХ СЛЕДИ И ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 156
§2. Следи от употреба на огнестрелно
оръжие и боеприпаси 157
2.1. Откриване, фиксиране и изземване на
огнестрелното оръжие и на различните видове
следи от неговата употреба 171
2.2. Балистична експертиза 177
ГЛАВА III
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 188
§.3. Криминалистическо изследване
на почерк и писмена реч 188
3.1. Експертиза на почерк 201
3.2. Експертиза на подпис 204
3.3. Експертиза на писмена реч 210
3.4. Технико-криминалистическо
изследване на документи 216
ГЛАВА IV
СЪДЕБНО КРИМИНАЛИСТИЧНА ФОТОГРАФИЯ 238
§4.Общи изисквания при заснемане
на обстановката на местопроизшествие 238
4.1.Фотографски методи и способи, използвани
в следствено – зафиксирващата фотография 240
4.2.Фотографиране на местопроизшествие
и на труп 248
4.3.Фотографиране на следи и на
веществени доказателства 251
4.4. Фотографиране при разпознаване
на лице и предмети 255
4.5. Криминалистически видеозапис 257
ГЛАВА V
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКО УЧЕНИЕ ЗА ПРИЗНАЦИТЕ
НА ВЪНШНИЯ ВИД НА ЧОВЕКА – СЛОВЕСЕН ПОРТРЕТ 264
§5. Идентификация на човека по признаците
на външността му 268
5.1.Методика и технически средства за съставяне
на словесен портрет по описание на признаците
на външния вид на човека 289
5.2. Експертиза за идентифициране на човека по
признаците на външността му, портретна
(лицево-идентификационна) експертиза 296
5.3. Видеоанализът в криминалистическата практика 316
5.4. Идентифициране на човек с помощта
на функционалните признаци на външния вид.
Идентификация на глас 341
ГЛАВА VI
КРИМИНАЛИСТИЧНА РЕГИСТРАЦИЯ 354
§.6. Полицейска регистрация 355
ПРИЛОЖЕНИЯ 363
Приложение №1: Протокол за дактилоскопна
експертиза 363
Приложение №2: Протокол за дактилоскопна
експертиза 367
Приложение №3: Протокол за дактилоскопна
експертиза 371
Приложение №4: Протокол за трасологична
експертиза на следа от човешки крак, обут в обувка 375
Приложение №5: Протокол за трасологична
експертиза на следа от бос човешки крак 380
Приложение №6: Протокол за трасологична
експертиза на следа от човешко ухо 386
Приложение №7: Протокол за одорологична експертиза 393
Приложение №8: Протокол за извършена
трасологична експертиза на следи от оръдия за взлом 397
Приложение №9: Протокол за извършена
трасологична експертиза на следи от оръдия за взлом 404
Приложение №10: Протокол за извършена
трасологична експертиза на следи
от транспортни средства 410
Приложение №11: Протокол за извършена
трасологична експертиза на цяло по неговите части 418
Приложение №12: Протокол за извършена
балистична експертиза 424
Приложение №13: Протокол за извършена
почеркова експертиза 430
Приложение №14: Протокол за извършена
експертиза на подпис 435
Приложение №15: Протокол за извършена
техническа експертиза на документи (СУМПС) 440
Приложение №16: Протокол за извършена техническа
експертиза на документи (парични знаци) 444
Приложение №17: Протокол за извършена техническа
експертна справка на документи (парични знаци) 448
Приложение №18: Фотоалбум към протокол за оглед
на местопроизшествие 450
Приложение №19: Справка за съставяне на словесен
портрет по описание на свидетел/очевидец 452
Приложение №20: Протокол за извършена
фотопортретна (лицево-идентификационна)
експертиза 455
Приложение №21: Протокол за извършена
видеотехническа експертиза 460
Приложение №22: Протокол за извършена
фоноскопна експертиза 469
ЛИТЕРАТУРА 474

Също може да ви хареса…