-10%

КРИТИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

20.70 лв.

Автор : Людмил Георгиев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5684-4
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 606
Език : български
Код: 978-954-07-5684-4 Категории: , ,

Описание

Второ допълнено издание .
Проф. д.пс.н. Людмил Георгиев е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител на катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“, на магистърска програма „Социална и криминална психология“. Автор е на над десет книги и множество студии и статии.
СЪДЪРЖАНИЕ
Рецензии
Колосален труд и гигантска стъпка в българската история – проф. д.пс.н. Красимира Йонкова 9
Все един ден това трябваше да се случи – книга, която ще остане завинаги! – проф. д.и.н. Андрей Пантев 15
Тази книга разбива прокрустовото ложе на идеологическите интерпретации на българската история и настояще! – проф. д-р Иво Христов 18
Психотерапевтичен разказ за българските преходи, драми, страхове и комплекси – проф. д.п.н. Клавдия Сапунджиева 27
Предговор 29
Вместо въведение 33
Глава първа
За Критическата психология изобщо 45
Принципите на критическия психологически подход 45
Етническото и политическото 55
Религиозното и идеологическото 65
Цивилизационното и историческото 76
За Критическата психология на историята в частност 87
Глава втора
Преходът към Първата българска държава на Балканите 97
Тракийските етноидни образувания 97
Славянските племенни кланове 107
Българските етнополитически традиции 119
Ситуирането на Дунавска България 132
Еклектичната народополитическа структура 144
Глава трета
Преходът към християнството 155
Католическият и православният свят 155
Драматичният религиозен избор 166
Първото ритуално самоубийство 177
Парадоксът на цивилизационната субектност 189
Уникалният бунт на отрицанието 203
Глава четвърта
Преходът към Втората българска държава на Балканите 217
Логичният край на държавността 217
Безпроблемният трансфер към империята 228
Мъчителният стремеж за оцеляване 239
Новата българска държава на Балканите 250
Второто ритуално самоубийство 261
Глава пета
Преходът към Османската империя 273
Нищетата на българските елити 273
Възпроизвеждащият се български сепаратизъм 284
Експлозията на народната омраза 296
Непреодолимите пропасти с държавността 308
Третото ритуално самоубийство 320
Глава шеста
Преходът към Третата българска държава на Балканите 332
Двойственият характер на забравата 333
Скъсените хоризонти на съществуването 345
Драмата на Българското възраждане 359
Трагизмът на Левски и Ботев 375
Четвъртото ритуално самоубийство 388
Глава седма
Преходът към Съветския блок 402
Тържеството на селския манталитет 402
Кризите на проблематичната идентичност 414
Катастрофите на възродения васален комплекс 426
Обречената мисия на Учителя Дънов 438
Петото ритуално самоубийство 450
Глава осма
Преходът към Евроатлантическия алианс 462
Шестото ритуално самоубийство 462
Реализираното оцеляване и равенството в „бедността“ 474
Двойствеността на индустриалното селско общество 486
Невъзможните дисидентски мечтания 498
Въобразеният възход на номенклатурата 509
Глава девета
Перспективите на народ и държава в преход 521
Възпроизведената българска драма 521
Седмото ритуално самоубийство 533
Евроатлантическото бъдеще 546
Възможен ли е „български път“? 558
Песимистична теория за българската държава 570
Вместо заключение 581
Послеслов към второто издание 591
Използвана литература 597

Също може да ви хареса…