-25%

Критически езици и идеологически полета (Фрагменти от едно столетие 1878–1989)

12.00 лв.

Автор : Ноеми Стоичкова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-95407-4362-2

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 324

Език : български

Описание

Книгата „Критически езици и идеологически полета (Фрагменти от едно столетие 1878–1989)“ е първият систематичен опит върху конструиране на (само)съзнание на българската литературна критика в периода на модерната буржоазна държавност и по време на тоталитаризма. За първи път след промените от 90-те години на ХХ век се разглеждат функциите и ролите на социалистическата критика при формиране на литературното поле. За първи път обект на анализи са списанията „Септември“ и „Пламък“ – издания на СБП, които активно участват и законодателстват във формирането на критическия дискурс в епохата

на НРБ.

Ноеми Стоичкова е преподавател по българска литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитава докторат на тема „Плагиатството – един аспект на интертекстуалността“. Автор е на редица научни статии, съставител е на няколко сборника, член е на редколегията на сп. „Литературата“.