-10%

Критично застрашени видове растения на планетата

22.50 лв.

Автор : Борислав Григоров

Издателство : Алианс принт

ISBN : 9786199112502

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 376

Език : български

Изчерпан

Описание

Гл.ас. д-р Борислав Григоров е преподавател в Софийския университет “ Св. Климент Охридски „. Завършва специалност “ География и биология “ към Биологическия факултет на Софийския университет през 2011 година , а през 2013 година – магистърската програма “ Физическа география и ландшафна екология “ към Геолого – географския факултет на същия университет . От 2014 година до 2017 година е редовен докторант в катедра “ Ландшафтознание и опазване на природната среда “ в Софийския университет . Автор и съавтор е на над 20 научни статии , публикувани в български и международни издания.