-10%

Кръстокуполните църкви в Първото българско царство

14.40 лв.

Автор : Стела Дончева

Издателство : Фабер

ISBN : 978-954-775-843-8

Година : 2008

Корица : мека

Страници : 372

Език : български

Описание

Настоящият труд изследва принципите на оразмеряване и построение на християнските храмове в Средновековна България. Неговата цел е да анализира основните закономерности в архитектурното проектиране на фона на установените традиции в строителното изкуство и изискванията на възприетата от византийската столица богослужебна практика.

Съдържание

Предговор

Увод

Глава I. Принципи на оразмеряване и пропорциониране

Глава ІІ. Анализ на метричните зависимости и пропорционални отношения на кръстокуполните храмове от Първото българско царство. Планова и обемна реконструкция

Глава ІІІ. Метрология и съразмерност в храмовото строителство на ранносредновековна България

Заключение

Използвана литература

Съкращения

Резюме на английски език

Приложение I. Kaтaлог на кръстокуполните църкви в Първото българско царство

Приложение II. Графични реконструкции на кръстокуполните църкви в Първото българско царство

Приложение III. Oсновни размери и съотношения при кръстокуполните църкви в Първото българско царство

Приложение IV. Оразмеряване на кръстокуполни църкви във Византия