-10%

Култура на (не)доверието в България. Антропологични перспективи

15.30 лв.

Автор : Ана Лулева

Издателство : Гутенберг

ISBN : 9786191761906

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 326

Език : български

Описание

Д-р Ана Лулева е доцент в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН и гост преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Публикува в областта на традиционната култура, етнологията на социализма и постсоциализма, изследвания на паметта и културното наследство, отношенията между половете, туризма, границите (държавни и етнокултурни) и др. Тя е главен редактор на сп. Антропология/ Anthropology. Journal for Sociocultural Anthropology.

Книгата „Култура на (не)доверието в България. Антропологични перспективи“ е не просто иновативна или приносна. Пред нас е един сериозен и бих казала, етапен теоретичен принос в областта на изследванията на социалното доверие. Ясният антропологичен профил на работата е гарантиран от характера на теренната работа. Отделните глави на книгата проучват динамиката на социалното доверие в различни и разнообразни области на социалния живот в България през последните около сто години от нейната история. Читателите ще намерят ключ към разбирането на много сложни и болезнени въпроси за близкото минало на България, за манталитета на българите, за скритите механизми на социалното действие като цяло. Теоретичната й информативност я прави подходящо четиво не само за учени и преподаватели, но и за студенти и за по-широки кръгове от публика с интереси към технологиите на социалния живот.
Проф. д.и.н. Милена Беновска-Събкова, ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Монографията предлага един оригинален изследователски поглед от антропологична перспектива към обществените развития и социалните отношения, към всекидневния живот и опит в България. Книгата е принос към етнологията на социализма и постсоциализма и значително обогатява нейните изследователски полета, представяйки културата на доверие и недоверие като основен аналитичен ключ за изследването на социалните отношения в различни исторически ситуации. Вярвам, че тя ще представлява интерес за специалисти историци, етнолози, културолози, както и за по-широки обществени среди. Забележително богата в емпирично отношение, книгата на Ана Лулева е и значим теоретичен принос към теориите на социалното доверие, към антропологията на социализма и постсоциализма и редица други.
Доц. д-р Иванка Петрова, ИЕФЕМ-БАН

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

Доверието и недоверието в полето на социалните науки

Публично vs. частно във всекидневието на държавния социализъм

Култура на недоверието към и сред академичния елит. Чистката в Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“

Живот край границата: режими на доверие и недоверие

Зад витрината на социализма. Доверие, недоверие и
неформални практики в курорта „Боровец“

Междукултурни взаимодействия: мрежи на доверие и недоверие

Старинният Несебър – между световната културна ценност и туристическия бизнес

Заключение

Литература

Synopsis