-10%

КУЛТУРА НА ПЪТУВАНЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ ЮГОИЗТОК

25.20 лв.

Автор : Съставителство и редакция Антоанета Балчева

Издателство : Институт по балканистика с център по тракология

ISBN : 978-619-7179-13-2

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 536

Език : български

Описание

Книгата е плод на широкомащабен научен проект на секция „Култура на Балканите“ и включва 33 студии и статии на изтъкнати български и чуждестранни изследователи. Изданието провокира осмислянето на нови аспекти от практиката на пътуването и свързаната с него пътешественическа литература на Балканите, податлива на променящи се социално-исторически и културно-естетически модели, отразяващи както философските настроения на времето, така и актуалните представи за странстване, авантюра, пътешествие, дирене, себеутвърждаване и себеизграждане.

Основен акцент е интерпретацията на пътя като като описание, текст или съдба, като конструкт на цивилизацията, около който се изграждат културни центрове и се преподреждат понятията за свое и чуждо, център и периферия в региона. Включените научни разработки обхващат широк хронологически диапазон от Античността до нашето съвремие и са групирани около историографската, литературоведска, изкуствоведска и езиковедска интерпретация на феномена на пътуването, очертавайки една съвременна визия за миналото, настоящето и бъдещето на Югоизточна Европа.