-10%

Култът на Дионис в Долна Мизия и Тракия по епиграфски данни (I–III век)

18.00 лв.

Автор : Ирина Шопова

Издателство : Фондация „Българско историческо наследство”

ISBN : 978-954-8536-22-6

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 234

Език : български

Код: 978-954-8536-22-6 Категории: , ,

Описание

Настоящата книга запознава читателите с епиграфските паметници за култа на Дионис в днешните български земи, датирани в периода I—III век. Анализът на епиграфския изворов материал позволява да се проследи развитието и да се откроят специфичните характеристики на Дионисовия култ в границите на провинциите Долна Мизия и Тракия, да се очертаят различията в култа в градските и извънградските територии и да се направи типологизация на божеството, като се отговори на въпросите дали съществува „селски“ и „градски“ Дионис в тракийските римски провинции, дали съществува „тракийски“, „гръцки“ и „римски“ Дионис в земите на траките през епохата на Принципата и къде се среща — във вътрешността на провинциите, в западнопонтийските полиси или в римските военни и градски центрове.

Съдържание

Въведение

I. Историографски преглед

II. Каталог на епиграфските паметници

А. Долна Мизия

Bizone et vicinia

Dionysopolis

Odessus

Nicopolis ad Istrum et vicinia

Regio fluviorum Uti et Oesci

Montana

Ambigua

Б. Тракия

Mesambria et vicinia

Territorium Bizyense

Augusta Traiana et territorium

Nicopolis ad Istrum et vicinia

Philippopolis et territoruim

Regio urbis Vraca

Serdica et territorium

Pautalia et territorium

Ambigua

III. Характеристика на култа на Дионис

Хронология

Типология на паметниците

Посветители

Разпространение

Liber pater

Ритуална практика

Rosalia

Мистериална практика

Култови сдружения

Светилища и жречество

Епитети на бога

Адресат на посвещенията

Религиозен синкретизъм

Иконография

Други елементи на култа

Приложения

Каталог на епиграфските паметници на Liber pater от Долна Мизия

Индекс на Res Sacrae

Индекс на паметниците според тяхното местонамиране

Образи на паметниците

Библиография

Съкращения

Summary