Купено време. Отложената криза на демократичния капитализъм

22.00 лв.

Автор : Волфганг Щреек

Издателство : Критика и хуманизъм

ISBN : 978-954-587-208-2

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 330

Език : български

Изчерпан

Описание

Има ли перспективи за нова стабилност?
В тази книга се разчертава контекстът на дълга неолиберална трансформация на поствоенния капитализъм. В резултат на постепенно трупани конфликти между интересите на държавите, правителствата, гласоподавателите и капитала според Щреек се е нагорещявало напрежението между демокрация и капитализъм. И в основата на днешната ситуация е именно преобразуването на отношенията помежду им. Това би трябвало дълбоко да ни безпокои. Според Щреек демокрацията, каквато я познаваме досега, се намира в процес на отделяне от капитализма и на свеждането си до просто съчетание от върховенство на закона и обществено развлечение.
Решението? То е ни повече, ни по-малко предефиниране на отношенията между политика и икономика и преструктуриране на системата от държави, най-вече в Европа. Щреек е толкова радикален, че поставя под въпрос единната валутна система на Европа. Тезите му предизвикват гневна реакция на Юрген Хабермас.
В това издание ще намерите основните текстове от дебата между двамата.

Волфганг Щреек (р. 1946 г.) е социолог, повлиян от Франкфуртската школа. Дългогодишен директор на престижния Институт за изследане на обществото „Макс Планк“ в Кьолн. Експерт по икономическа социология, макросоциология, сравнителна политическа икономия.
Книгата „Купено Време” е преведена на 17 езика.