-29%

Късноантичното женско монашество в Рим и духовните му покровители на Апенините и в Източното Средиземноморие /между II и III Вселенски събор: 381 до 431/

20.00 лв.

Автор : Румен Живков Бояджиев

Издателство : Ах-Ба-Ка

ISBN : 978-954-91769-8-8

Година : 2012

Корица : мека

Страници : 440

Език : български

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ
Списък на съкращенията
I. Империята, Медитеранеума, императорите
II. Църквата, духовниците, градовете и пустинята
II.1. Антиохия и Евсебий Йероним
II.2. Александрия
II.З. Източните християнски начала около река Нил: Нитрия, Скетис, Келия
II.3.1. Църковни борби и социални трусове, повлияли на египетското монашество. Бит и прехрана
III. Благородните римски християнки от II пол. на IV и нач. на V в.: Паула, Мелания Старата и Мелания Младата
III. 1. Авентинският „кръг“ и зараждането на градския манастир
IV. Евсебий Йероним между Изтока и Запада.
Ролята на Йероним (Дамас и другите) и мъжката „диря“ в римската женска християнска общност
IV. 1. Йероним в Рим
IV.1.1. Книжовна дейност на Йероним
IV. 2. Йероним в Палестина
IV.2.1. Йерусалим до V в.
IV.2.2. Витлеем
IV.2.3. Ред и организация във витлеемските обители на Паула, Евстохиум и Йероним
V. Руфин от Аквилея – именитият „втори“ сред фаворитите на рим-ските feminae clarissimae
V. l. Йерусалим, Руфин и Мелания Старата
V. 2. Руфин и Апенините
VI. Ранни литературни „жанрове“ в стила наperegrinatio ad loca Sancta /пътуване до Светите места/
VI. 1. „Historia monachorum in Aegypto“
VI.2. „Historia Lausiaca“
VI.3. „Apophthegmata partum“
PROSOPOGRAPHIA FEMINARUM CHRISTIANARUM
/Saecc. IV- VI/, Pars 1
I. Просопографски корпус на жените – християнки от Италия, провинциите Raetia, Noricum, Pannonia и Dalmatia /II пол. на IV в. – кр. на V в./
II. „Късни“ италийски християнки /VI в./
III. Християнки с гръцко потекло от Magna Graecia /IV-VI в./
IV. Фрагменти от женски имена и Anonymae
V. Извори, съкращения /за „Prosopographia femininaram christianarum“
Показалец на римските епископи, съборите и градовете
Обща библиография
Азбучен показалец