Кюстендил през XVIII – XIX век ( до 1878 г. )

25.00 лв.

Автор : Щелиян Д. Щерионов , Валентин Д. Дебочички
Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов „
ISBN : 9786192452032
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 303
Език : български

Описание

Съдържание
Списък на съкращенията / 6
Увод / 7
Глава 1 
Административно-териториално устройство / 9 
Глава 2 
Демографско развитие / 25
Глава 3
Икономическо състояние / 75
Глава 4 
Просветно-културно дело / 149
Глава 5
Църконо устройство и борба за църковнонационална независимост / 197
Глава 6 
Кюстендил в борбата за национално освобождение / 239
Заключение / 277
Резюме на английски език / 279
Списък на ползваните извори и литература / 283

Също може да ви хареса…