Ландшафтна география на България

30.00 лв.

Автор : Ангел Велчев, Румен Пенин, Никола Тодоров, Мимоза Контева

Издателство : Булвест 2000

ISBN : 9789541807828

Година : 2011

Корица : твърда

Страници : 236

Език : български

Описание

Монографията „Ландшафтна география на България“ обобщава дългогодишния опит на членовете на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в областта на комплексните ландшафтни проучвания. Отразени са и резултатите от изследванията в първия в страната научно-учебен ландшафтен стационар в гр. Земен.Структурата на монографията включва развитието на ландшафтознанието в България, основните етапи и съвременните направления. Изяснени са базисни понятия, използвани в ландшафтознанието, както и факторите и закономерностите на формиране и диференциация на ландшафтите в България. Разгледани са досегашните класификационни системи на ландшафтите в България, както и съставените ландшафтни карти на страната. Особено внимание е отделено на районирането на природните територии, което представлява един от методите за изследване и систематизация на природнотериториалните обекти.Монографията е предназначена за специалисти в областта на ландшафтознанието и ландшафтната екология, за студенти от специалностите „География”, „Регионално развитие и политика”, „Туризъм”, „География и биология” и „История и география” на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и за специализирани магистърски програми в различни ВУЗ-ове на страната. Предлаганото издание ще бъде полезно и за студентите, изучаващи ландшафтни и екологични проблеми в техническите висши учебни заведения, както и за специалисти, занимаващи се с ландшафтно устройство, регионално развитие и други.

Също може да ви хареса…