Латински език

21.00 лв.

Автор : Мария Костова

Издателство : НБУ

ISBN : 9789545356728

Година : 2011

Корица : мека

Страници : 240

Език : български

 

Код: 9789545356728 Категории: , ,

Описание

Учебникът „Латински език“ е предназначен за студенти от специалностите право, история, философия, международни отношения, европеистика, политология, които изучават езика във факултативен или задължителен курс. Учебният материал съдържа много думи и термини от посочените области. И днес латинският език непрекъснато се използва в хуманитаристиката, естествените науки, търговските наименования и другаде. Съставят се юбилейни речи, доклади на международни научни форуми, официални писма, дипломи. Ако сега се нуждаем от английския език за обикновеното международно общуване, то както в английския, така и в другите европейски езици думите, носители на идеите за духовните ценности на народите на европейския континент, са изразени с езика на Платон и езика на Цицерон.

Мария Костова е магистър по класическа филология (1971), магистър по право (1981), доктор по класически езици (латински език – 1987), доцент по латински език (2001), професор по латински език (2010). Преподавателската й работа обхваща лекционни курсове по латински език и институционална култура в античността, латинска (юридическа терминология, правото в римската литература. Изследователските й интереси са в интердисциплинарната област между класическата филология и римското право, езиковата култура и превода от латински език.

Също може да ви хареса…