-5%

Лесното в трудния български език – Български език като чужд

66.50 лв.

Автор : Елена Хаджиева, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина, Ася Асенова

Издателство : Гутенберг

ISBN : 978-619-176-021-3

Година : 2014

Корица : мека

Страници : 333

Език : български

Изчерпан

Код: 978-619-176-021-3 Категории: , ,

Описание

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
Елена Хаджиева
Радка Влахова
Йорданка Велкова
Весела Шушлина
Ася Асенова
Учебникът „Лесното в трудния български език“ представлява компактен общ курс по български език за чужденци, включващ нова система от образователни подходи за практиките на чуждоезиковото обучение, с което заема своето иновативно място сред учебните пособия в българската приложна лингвистика.
Той е предназначен за обучение на чужденци с различна степен на лингвистична компетентност, както начинаещи, така и напреднали или подготвящи се за полагането на сертификатни езикови изпити. Точно тази компактност на разработката на всички езикови равнища определя спецификата на учебника като високофункционален и съобразен с общоевропейските стандарти в чуждоезиковото обучение.
Съдържанието е структурирано в 30 урочни единици и Приложения с диктовки, фразарий, фразеологизми, тестове и таблици с граматически факти, които затрудняват изучаващите български език.
Представеният учебен материал отговаря на стандартите за степен на владеене на чужд език на традиционно утвърдените нива:
– от 1 до 10 урок – ниво А1;
– от 1 до 17 урок – ниво А2;
– от 1 до 23 урок – ниво В1 ;
– от 1 до 30 урок – ниво В2.
Като основно учебно помагало за изучаването на българския език от чуждестранни граждани, а също и от членовете на българските общности в чужбина, учебникът се отличава с утвърждаването на редица модели и рубрики, позволяващи „трудните“ специфики на българския език да бъдат възприети по-лесно. Един от тези модели е краткият уводен курс по българска фонетика, фонетиката рядко присъства в учебните пособия за изучаването на българския език като чужд, а трябва да се отбележи, че именно тя кореспондира пряко с говоренето, респективно с писмото, както и със слушането. Овладяването на базисните фонетични норми на чуждия език е задължителна предпоставка за ефективното му изучаване. Затова към учебника е приложен и аудиодиск с учебните текстове.
От рубриките особен акцент представляват „Етикет за всеки ден“, „Повече лексика“, „Запомнете“, „Разбирате ли?“.
Внимателният подбор на представените литературни форми също е подчинен на общата идея на учебника да се опознае по-лесно „трудният“ български език и българското културно пространство като част от европейското (в рамките на което българският език се отнася към малко изучаваните и редки езици). Поради тази причина са включени и произведения на представители на съвременната българска интелектуална мисъл като Блага Димитрова, Георги Господинов, Деян Енев, Милен Русков, Теодора Димова и др., образци, които допринасят за културния прочит „плюс“ на една нова действителност. А това предполага, от една страна, обогатяването на чуждоезичната естетическа рецепция, а, от друга, скъсяването на дистанцията между изучаващите „екзотичното“ присъствие на „непознатото“ и самото „непознато“, като по този начин то се превръща в едно естествено социокултурно общуване, макар и в чужда среда.