-10%

Литературата като свидетел на времето

17.10 лв.

Автор : сборник

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4287-8

Година : 2017

Корица : твърда

Страници : 278

Език : български , немски , английски

Описание

Светлана Арнаудова (състав.). Литературата като свидетел на времето. Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Божидара Делииванова

Сборникът обединява литературноисторически и културологично ориентирани статии, които интерпретират произведения от различни епохи и литератури и които разглеждат литературния текст в пресечната точка между исторически и културен контекст, читателски нагласи и динамични медийни стратегии, влияещи на литературния пазар. Колеги от различни области на филологическото знание се обединяват около тезата, че въпреки многообразието от литературни и културни теории от края на XX и началото на XXI век и плурализма на методите за интерпретация темата за литературата като свидетел на времето ще стои винаги във фокуса на изследователския интерес.

Съдържание

Предговор

U. Köster. Volksaufklärung und Aufklärung der Eliten im 1800

Н. Михайлова. Сагите за исландци като исторически романи

Д. Янева. Образът на морето в „Декамерон“ на Джовани Бокачо

В. Генова. Текстовите вариации в първите публикации на Мнимият болен от Молиер: ценни свидетелства за особеностите на драматургичната рецепция през 70-те години на XVII век във Франция

Л. Табакова. Хуан Перес Холоте, пионер в „литературата на свидетелствата“

Я. Андреева. Изгнание и емиграция в романите на Илзе Лоза

Г. Маринов. Проблемът за вината и изкуплението, за лъжата и истината в последния роман на Алфред Дьоблин „Хамлет или краят на дългата нощ“

Н. Дакова. Духовната експанзия на един книгоман. Към тритомната биография на Елиас Канети

M. Frateva. Über Zeitgenossenschaft in den 68er-Romanen von Uwe Timn

Н. Буриева. „Интелектуалецът е… трагикомичен персонаж“. Ханс Магнус Енценсбергер итнерпретира Дени Дидро

Р. Иванова. За неблагонадеждността и трансформацията на спомена в съвременната немскоезична литература

S. Arnauduva. Der Roman Apostoloff von Sibylle Lewitscharoff — die Geschichte einer lieblosen Kindheit und einer verfehlten Sozialisation

M. Endreva. Grenzfälle bei Peter Handke und Robert Menase

H. Stantschew. Das Problem der kulturellen Übersetzbarkeit bei Ilija Trojanow

E. Ivanova. Das Drama “Odysseus, Verbracher” von Christoph Ransmayr als Zeitzeugnis einer Nachkriegsunzeit

Б. Парашкевов. Глаголни конерсии в словника на българския език

E. Baschewa. Kontrastive Analyse von subjektsatzselegierenden Kopulakonstruktionen im Deutschen und Bulgarien

E. Dentschewa. Die kompositionellen Wortbildungen irmindeot und irmingot des Hildebrandsliedes — literarisch überlieferte Sparchzeugnisse altgermanisher Mythologie

За авторите