-10%

Литературната периферия : памет и употреби

20.70 лв.

Автор : сборник

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540751153

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 360

Език : български

Описание

Сборник с доклади от международна научна конференция , проведена в Софийския университет “ Св. Климент Охридски “ , 4 – 5 ноември 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни думи / 13

ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦЪТ И МАРГИНАЛИЯТА

Никола Георгиев

Великани, лилипути, литератури / 17

Елка Димитрова

… и още малко за маргиналния интелектуалец / 20

Марин Бодаков

„Периферният“ Йордан Маринополски: памет и (зло)употреби / 32

Надежда Стоянова

„Великият незнаен“. Галерия от типове български в модерни времена / 45

ДИНАМИКАТА ЦЕНТЪР – ПЕРИФЕРИЯ

Николай Чернокожев

Една антична история в български контексти / 57

Владимир Колев

Народ и Аз в поезията на Тарас Шевченко и българските възрожденци / 66

Мария Пилева

Маргинални мотиви и некласици на границата между XIX и XX век / 76

Димитър Бурла

Страсти и маски – литературната антропология на Иван Вазов

в „Драски и шарки“ / 89

Калина Лукова

„Безподобният“ Г. П. Стаматов – маргиналии и творческа другост / 99

Венцеслав Шолце

Периферност без периферия. Разказът „Раздор“ и автотекстуалната

потенциалност на Симеон-Радевото творчество / 108

Ноеми Стоичкова

Асен Ягодин и литературните симптоматики

на междувоенните десетилетия / 118

Бисера Дакова

Маргиналният Лилиев / 127

Лидия Кавун

Роман Зинаиды Тулуб „Людоловы“ в контексте литературных иерархий

1920-х годов / 135

Мая Горчева

„Яфетическата теория“ като концептуална рамка на Николай-Райновата

„История на пластичните изкуства“ (1931–1939) / 141

Кристина Колева

Мода и болест: модата като болест и болестта като резултат

от модата в няколко разказа на Димитър Аджарски

и Светослав Минков от 30-те години на XX век / 150

Иван Иванов

Дебати за „Световна литература“ / „Сравнителна литература“

и литературният канон в контекста на глобализацията

и дигиталната културна среда през новия век / 158

СТОЛИЦИ – ПРОВИНЦИИ

Николай Аретов

Град и село – напрежението между два идеологически полюса

в едно семейство (Рашко и Илия Блъскови) / 171

Татяна Ичевска

Столицата и провинцията в романите на Димитър Димов / 177

Мария Русева

Между центъра и периферията: историческа и легендарна Прага / 186

Кристиян Янев

„Ние от Йедвабне“ на Анна Биконт и полската памет за пограничията / 193

Александра Александрова

Митове и рефлексии в чешката ъндърграунд рок поезия от 1970-те г. / 201

ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ПЕРИФЕРИЯТА

Людмила Хр. Малинова

Елисавета и Мария Ненови – две малко познати имена

в българската литература (Нови биографични и творчески факти) / 211

Надежда Александрова

Румънската кралица и писателка Кармен Силва на български език / 218

Росица Чернокожева

Маргинална или основополагаща е българската литература

за деца? Психоаналитичен ракурс / 227

ИДЕОЛОГИЧЕСКИ УПОТРЕБИ И ПЕРИФЕРИЯ

Irena Kolaj Ristanović

The Influence of Entries of “Political Dictionary” of Vladimir Jovanovic

on a Stand of Serbian People about Ottoman Turks / 237

Сирма Данова

Приватно и политическо в културната периферия: към произхода на

„Горски пътник“ и поезията на Ботев / 247

Владимир Сабоурин

Днес борбата за освобождение на пролетариата от капитализма

е оная „свилокоса бестия“: Иван Мешеков и Франкфуртската школа / 254

Мая Ангелова

Българската поезия през 70-те години на ХХ век, отразена в три пропагандни

и една маргинализирана антология / 261

ПАМЕТТА ОТВЪД ПЕРИФЕРИЯТА

Румяна Евтимова

За отказа да бъдеш маргинален (Из опита на руски писатели емигранти) / 275

Зоя Иванова

„Самопознанието“ на Николай Бердяев: идентификации

на маргиналността / 284

Наталия Чаура

Репрезентация сегментов памяти на страницах украинского журнала

„Курьер Кривбасса“ / 293

Татьяна Цепкало

Проблемы памяти и национальной истории в сатирическом романе-

антиутопии Олега Шинкаренка „Кагарлык“ / 301

Валя Крумова

За един „маргинален“ мотив в творчеството на Иван Бунин / 307

КОМИЧНО И ПЕРИФЕРНО

Пламен Антов

Бай Ганю като фолклорно-епически герой в жанра на вица / 319

Надежда Цочева

Модернизмът на страниците на „Художник“ и „Българан“ – диалог между

сериозното и смешното / 334

Владимир Игнатов

За „покондирената тиква“, или напразните усилия на благородието

(Комедията „Цветана“ на Нестор Дебренски) / 346

За авторите / 354