-10%

ЛИТЕРАТУРНИ ФОРМИ НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ДОКУМЕНТАЛНО И ХУДОЖЕСТВЕНО

Original price was: 30.00 лв..Current price is: 27.00 лв..

Автор : съставители – Ноеми Стоичкова-Иванова, Мария Русева
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5568-7
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 320
Език : български

Описание

Настоящият сборник събира текстове от националната конференция с международно участие „Литературни форми на границата между документално и художествено“, проведена онлайн на 17–18 ноември 2021 г. Тя бе третият форум, организиран по проекта „Текстове от маргиналията: памет и употреби“ (започнал през 2019 г.) към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Това трето издание разшири представата, че продуктивната в последните около три десетилетия тема за литературната периферия може да открива нови ниши. Защото граничността по принцип предполага вариативност и разнообразие на жанрове, контексти и литературни интерпретации.
Темата за граничните литературни форми насочва вниманието както към по-разпознаваеми жанрове като автобиографията, писмото и пътеписа, така и към по-периферни хетерогенни форми като романа анкета, репортажа и блога. Последните илюстрират засилената съвременна тенденция към медиализация на културата и подчертават интердисциплинарния характер на художествения дискурс. Интригуващи с обогатяването на жанровите параметри са и текстовете, фокусиращи се върху пародийните истории и некролозите, публикувани в сп. „Мисъл“ от д-р Кръстев. Събитието през ноември 2021 г. огласи и сравнително нов термин – еготекст, набиращ европейска публичност в съвременното литературознание. В този смисъл може да се каже, че активните дискусии през двата конферентни дни разколебаха представата за жанрологията като архаична и доказаха, че днес жанровете продължават да се изменят и развиват, че са флуидни и динамични.
СЪДЪРЖАНИЕ
Уводни думи / 13
(АВТО)БИОГРАФИИТЕ – РЕФЛЕКСИИ И МЕТАФИКЦИИ
Snizhana Zhygun
Memory and Silence in Ukrainian Women’s Autobiographies of the XX Century / 17
Ирена Димова-Генчева
Словашкият женски пробив в „задължително мъжкия“ канон / 24
Александър Николов
Рефлексии на автобиографичното в три текста на Партений Павлович / 34
Калин Михайлов
„Дневник без дати“ на Димитър Петканов между документалния и фикционалния разказ / 44
Мартин Колев
Матвей Вълев: неизтощимото очарование на биографията / 58
Полина Пенкова
Автобиографичната метафикция в прозата на Радослав Парушев / 64
ПИСМАТА – ЛИТЕРАТУРНИ ВГРАЖДАНИЯ
Пламен Антов
Писмото и лириката между документа и фикцията / 75
Биляна Борисова
Пенчо-Славейковите писма от Македония – културен контекст и художествени потенциали на личното писмо / 84
Калина Лукова
Любовното писмо в текста Г. П. Стаматов – автентичност и фикционалност / 93
Людмила Хр. Малинова
От писмото до стиха / 103
Ноеми Стоичкова
„Мойра“: вградените пътеписни бележки в (авто)биографичния „епистоларен роман“ / 111
ПЪТЕПИСЪТ – ГЕОГРАФИЯ НА ПОГЛЕДА
Ирен Александрова
Устойчиви маркери за ценностната природа на пътеписа / 133
Мария Русева
По покрайнините на Европа, в периферията на жанра. Пътеписи за Скандинавия / 141
Петър Михайлов
Аерописът на Дора Габе „С „ЛОТ“ до Атина“ – един граничен жанр, поместен във втората книжка на манифестния сборник „Сноп“ / 147
ФАКТ И ФИКЦИЯ – ЖАНРОВИ КОМБИНАЦИИ
Паулина Стойчева, Ралица Мухарска
Фактът като фикция: мемоарът „Родена сред разбойници“ на Катерина Стефанова Цилка / 161
Маргарита Станева
Идеологически диалог между белетристиката и мемоарите от Освобождението до Първата световна война / 171
Николай Чернокожев
По жътва – вариации / 182
Михаела Илиева
Съотношението фикция–действителност (документ) в три пиеси на Георги Марков / 193
Александра Антонова
Мемоаристи и критици / 203
Жана Попова
Саморефлексия и саморазкриване в мемоарите и автобиографиите на журналисти след 1990 г. / 214
ИСТОРИИ ЗА БЪЛГАРСКОТО – ЛИЧНОСТИ, ИДЕОЛОГИИ, ПАРОДИИ
Димитър Бурла
Идеалът за модерна личност и образът на автора в българската литература от края на ХІХ век / 227
Венцеслав Шолце
Разноезичие и територия. Лингвокултурални потенциали на „Македония и Българското възраждане“ на Симеон Радев / 238
Николай Аретов
Една незабелязана пародийна история („Антиистория славянобългарска“ (1991) на Георги Константинов) / 254
ХЕТЕРОГЕННИ ЖАНРОВЕ, ИДЕНТИЧНОСТИ, КУЛТУРИ
Румяна Евтимова
Аз – като съ-битие за себе си / 265
Димитър Радев
Лицата на фикцията, документа и съвестта в романа „Живот и съдба“ на Василий Гросман / 274
Биляна Курташева
Oral History и дистопия: възходът на романа-анкета / 282
Франческа Земярска
Мемоарите на Маргьорит Юрсенар: фикционални или реални / 290
Александра Александрова
Егон Бонди като художествен персонаж в един мемоар и в един литературен репортаж / 296
Марианна Георгиева
Художествената фантазия и фантазията на лудостта – възможни диалози / 305
За авторите / 311

Също може да ви хареса…