-10%

Лицензионен режим на лекарствените продукти в хуманната медицина

17.10 лв.

Автор : Ивелина Александрова
Издателство : Сиела
ISBN : 9789542845195
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 256
Език : български
Код: 9789542845195 Категории: , ,

Описание

Д-р Ивелина Александрова е завършила „Право“ в ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Защитава докторска степен в направление „Административно право и административен процес“, а от 2015 г. работи в сферата на обществените поръчки. Автор е на редица публикации в сферата на административното и медицинското право. Практикува като юридически консултант на лечебни заведения по въпросите на медицинското право и обществените поръчки.
Монографията на д-р Ивелина Александрова е на оригинална тема, с оглед липсата на специализирано изследване в сектора на управление на държавата – здравеопазване, и по-специално – управлението на сложния процес на употреба (в широк смисъл) на лекарствени продукти в страната ни. Авторката изследва административно-правната уредба на дейностите, свързани с лекарствените продукти в страната ни, като се фокусира върху производствата по лицензирането на тези дейности. Общата цел е да се прецизира законодателството и практиката, а оттук да се оптимизира държавния контрол върху тези дейности. Д-р Александрова включва и един от най-актуалните въпроси – пандемичната криза. Авторката обосновава de lege ferenda необходимостта законодателят да наложи ограничения, които да бъдат обвързани с данъчните закони, с броя на фирмите, които едно лице може да регистрира за конкретна дейност, и с оборота, който следва да се следи с оглед новорегистрираните фирми.
проф. д-р Дарина Зиновиева

Също може да ви хареса…