-10%

ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ЗАВИСИМИ КЪМ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

22.50 лв.

Автор : Росица Рачева
Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов „
ISBN : 978-619-245-383-1
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 152
Език : български
Код: 978-619-245-383-1 Категории: , ,

Описание

Употребата на психоактивни вещества (ПАВ) съпътства живота на хората от хилядолетия. Задълбочаващото се през последните десетилетия познание в тази сфера дава отговори на много въпроси, свързани както с причините и последиците от проблемната употреба на алкохол и наркотици, така и със стратегиите за справяне с проблемите на зависмите и техните семейства. Безспорен факт е, че спектърът на негативните последици от проблемната употреба на ПАВ е широк, надхвърля сферата на функционирането на индивида и се простира върху редица социални системи. Изводите от последния Европейски доклад по наркотиците сочат, че ,,днес сме изправени пред ситуация, в която можем да наблюдаваме въздействието на проблемите с наркотиците почти навсякъде” (EMCDDA, 2022). Всеки пряко или косвено е засегнат от проблемите, свързани с употребата на психоактивни вещества – преките последици са свързани основно с нуждите на зависмите от лечение или други услуги (социални, правни), а косвените – с функционирането на микро- и макросоциалните системи около тях. Данните на Световната здравна организация илюстрират проблемите през факти, свързани с живота и здравето на употребяващите. Тези факти индиректно анонсират мащаба на трусовете в обществената система, които водят след себе си проблемите на зависимите: употребата на алкохол се свързва с повече от 200 заболявания и травми (сред които много психични и поведенчески разстройства) и обяснява 5,1% от заболяевамостта и 5,3% от смъртността в света; три милиона човека годишно умират в резултат от употреба на алкохол и половин милион – в резулатат от употребата на наркотици; повече от 70 % от смъртните случаи при употребяващите наркотици се свързват с употребата на опиоиди, а едва 10% от зависимите от наркотици се лекуват, независимо от наличието на ефективни програми за лечение и рехабилитация (WHO, 2022).

Също може да ви хареса…