-5%

Ловни птици и бозайници в България

57.00 лв.

Автор : Христо Михайлов , Стоян Стоянов
Издателство : Пенсофт
ISBN : 9546421162
Година : 2001
Корица : твърда
Страници : 214
Език : български

Изчерпан

Описание

Целта на това практическо ръководство е да представи на читателя подробна информация за разпознаването на лобните птици и бозайници, За техния ареал, характерните и предпочитаните место-обитания, за някои особености при отделните видове. Описани са също по-характерните полеви признаци при
птиците и бозайниците с цел предотвратяване на възможни грешки с други видове. Богато илюстрирана с цветни табла, графични рисунки и карти, книгата ще бъде незаменим наръчник за широк кръг читатели и природолюбители. Ръководството е предназначено както за всички ловци и кандидат-ловци, така и за студентите от специалностите Горско стопанство, Стопанско управление, Ветеринарна медицина, Екология, опазване и Възстановяване на околната среда и Ланд-шафтна архитектура от Ле-сотехническия университет. В този си вид книгата обслужва дисциплините Лобно стопанство. Дивечовъдство, Опазване на фауната и Пар-кова фауна. Тя може да е полезна и за специалисти и практици от системата на Национално управление по горите към Министерство на Земеделието и горите. Съюз на ловците и риболовците в България и за всички почитатели на българската природа.

Също може да ви хареса…