-10%

Логиката като философия

23.40 лв.

Автор : Александър Гънгов, Дарин Дросев

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4289-2

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 432

Език : български

Изчерпан

Код: 978-954-07-4289-2 Категории: , ,

Описание

Антологията представя извадки от произведения, принадлежащи към основните направления на философската логика в руслото на континенталната традиция: спекулативната, диалектическата, трансценденталната, феноменологическата и херменевтическата логика. За първи път се публикуват на български език откъси от Хусерловите „Логически изследвания“, „Формална и трансцендентална логика“ и „Опит и съждение“, както и от Хайдегеровия труд „Метафизически начала на логиката от изходната точка на Лайбниц“.

Александър Гънгов е професор по логика и континентална философия с преподаване на английски език в катедра „Логика, етика и естетика” на СУ „Св. Климент Охридски” и директор на магистърската и докторантската програма по философия с преподаване на английски език. Автор е на монографиите „Логика на измамата”, „Логика в медицината” и Patient Safety: the Relevance of Logic for Medical Care. Главен редактор е на списание Sofia Philosophical Review. Изнасял е лекции във водещи европейски е североамерикански университети. Трудовете на проф. Гънгов се притежават от няколкостотин библиотеки по целия свят.

Дарин Дросев е главен асистент по логика и континентална философия в катедра „Логика, етика и естетика“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Защитил е дисертация на тема „Хетерономия и безкрайност във философията на Еманюел Левинас“. Води курсовете „Философия на логиката във феноменологическа перспектива“, „Въведение в логиката“, „Философска логика“ и др. в магистърската и бакалавърската програма „Философия с преподаване на английски език“, както и в бакалавърската програма „Философия“.