-10%

Маркс след марксизмите

18.90 лв.

Автор : сборник

Издателство : УИ Св.Климент Охридски

ISBN : 978-954-07-4750-7

Година : 2019

Корица : твърда

Страници : 306

Език : български

Описание

През пролетта на 2018 г. на различни места по света беше отбелязана двестагодишнината от рождението на Карл Маркс. Многобройните международни и национални конференции, които бяха проведени по този повод недвусмислено показаха, че реактуализирането на творчеството на Маркс през първите две десетилетия на ХХІ век – в световен мащаб – е неоспорим факт.

Перспективите пред тази реактуализация са свързани с разгръщането на следните три условия:

1) критика на догматичния марксизъм от миналия век, превърнал текстовете на Маркс в „свещена“ идеология, интерпретирана при това за „вътрешни“ цели и потребности;

2) критика на не по-малко догматичния антимарксизъм, основан на принципа на

идеологизиран негативизъм, често ненадхвърлящ нивото на пропагандна реторика;

3) отчитане на огромната работа по развитието на идеите на Маркс, извършена в международен план с оглед на новите социални реалии.

В сборника са публикувани докладите на участниците в конференцията на тема „Маркс след марксизмите“, организирана от катедра „История на философията“ при СУ „Св. Климент Охридски“ и Българско философско общество, проведена в гр. София от 4 до 5 май 2018 г.