-10%

Медиен език и стил: теория и съвременни практики

18.00 лв.

Автор : Андреана Ефтимова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5919-7

Година : 2024

Корица : мека

Страници : 284

Език : български

Код: 978-954-07-5919-7 Категории: , ,

Описание

През годината, в която се навършват десет години от издаването на учебника „Медиен език и стил: теория и съвременни практики”, авторката му проф. д.н. Андреана Ефтимова, дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, подготви третото преработено негово издание. Тя е продиктувана от нуждата да се адаптират и систематизират теоретичните концепции на редица езиковедски дисциплини за целите на обучението по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване. Изданието представя съвременен лингвостилистичен преглед на огромното разнообразие от езикови употреби в медийната сфера с акцент върху връзката между обществената езикова практика и медийния дискурс.
В теоретичния модул на учебника се съдържа в синтезиран, практически приложим вид информация за всички езикови формации на съвременния български език. Подробно са представени фонетичните, граматическите, лексикалните средства в българския език, както и кодифицираните правописни, правоговорни и пунктуационни норми на книжовната езикова формация така, че да бъдат от максимална полза за бъдещите специалисти по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване. Поставя се акцент върху стилистичните функции на различните езикови нива като инструмент за създаване на конотативни внушения. Вторият модул, включващ практически задачи по медиен език и стил, илюстрира стилистичната пъстрота на медийните текстове и дава конкретни ориентири за създаването на атрактивно и високо ефективно медийно съдържание.
Съчетанието от теоретични компоненти, адаптирани към нуждите на обучаващите се по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздванане, с конкретни насоки за практическо приложение на получените теоретични знания, прави изданието уникално по рода си. Учебникът е допечатван многократно. Той е успешно продължение на поставеното от проф. д-р Стефан Брезински начало – създаването на учебни помагала по журналистическа стилистика специално за учебните програми на Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет.

Също може да ви хареса…