-10%

Медиен език и стил: теория и съвременни практики

13.50 лв.

Автор : Андреана Ефтимова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN :978-954-07-3718-8

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 312

Език : български

Код: 978-954-07-3718-8 Категории: ,

Описание

Учебникът „Медиен език и стил“ е предназначен за специалностите „Журналистика“, „Връзки с обществеността“, „Книгоиздаване“ и всички специалности от професионалното направление „Обществени комуникации и информационни науки“, в които се четат дисциплини по медиен език, журналистическа стилистика, публична реч, култура на речта, култура на писането/говоренето, реторика, устна и писмена комуникация, творческо писане и др.

Андреана Ефтимова е магистър по българска филология (1995) и журналистика (1998) и доктор по общо и сравнително езикознание (психолингвистика) (2000). Била е преподавател по съвременен български език във Факултета по славянски филологии, а в момента е доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“. Води лекционни курсове по медиен език и стилове на писането, култура на писането и стилове в общуването, езикът в интернет, невербална комуникация и психолингвистика във ФЖМК и ФСлФ на СУ.

Автор е на монографиите „Невербалната комуникация в телевизията“ („Сема РШ“, 2002), „Ефективната невербална комуникация“ („Сиела“, 2008), „Винаги малко повече: наречия за количество и време в обучението по български език като чужд“ (УИ „Св. Климент Охридски“, 2010), „Невербалната комуникация: медии и медиатори“ („Сиела“, 2011) и „Есето в академичната и  журналистическата практика“ („Фабер“, 2011). Участник е в екипа, работил над „Български асоциативен речник“ (УИ „Св. Климент Охридски“, 2003).