-10%

МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ 2/2022

19.80 лв.

Автор : сборник
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5502-1
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 294
Език : български
Код: 978-954-07-5502-1 Категории: ,

Описание

Научен сборник на докторанти от ФЖМК.
Сборникът съдържа статии и студии на докторанти в докторската програма „Медии и комуникации“ в професионалното направление „Обществени комуникации и информационни науки“, които представят постиженията на младите учени от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Медийната грамотност; новото медийно изкуство; изграждането на персонален имидж; регионалната идентичност; стратегиите за управление на бизнес организациите; маркетинговите техники; социалните медии; диалогът в дигиталните маркетингови комуникации; алтернативните проблеми на дигиталната реклама – широкият кръг от тематични и изследователски полета на публикациите в настоящия сборник свидетелстват за интегралния характер на научната специалност „Медии и комуникации“.
СЪДЪРЖАНИЕ
Александър Шпатов. F acebook като Antibook: девиациите в комуникационния алгоритъм на четене онлайн…………………………………………………………………… 5
Анелия Георгиева. Кинестетичните средства като стратегия за изграждане на персонален имидж в българската кандидатпрезидентска кампания 2021 г….. 29
Анелия Петрова. Туитър срещу политиката – нова ера в политическия дискурс в САЩ………………………………………………………………………………………………………… 47
Атанас Лозанов. Ново медийно изкуство – онтология и конфликти…………………… 66
Благовест Илиев. Регионална идентичност в национален ефир чрез предаването „България в 60 минути“ на БНТ 1 (01-28 февруари 2021 г.)…………………….. 76
Богомила Колева. Стратегии за управление на бизнес организацията в условия на криза……………………………………………………………..………………… 89
Борислав Радославов. Политически аспекти в медийните образи на българските главни прокурори (2006 – 2020)…………………..…………………………….. 105
Виктория Атанасова. Карикатуристът като съвременен паресиаст. Циниците и свободата на словото………………………………………………………………….. 118
Владимир Стоичков. Тенденции в латиноамериканската испаноезична публицистика……………………………………………………………………………………………. 130
Десислава Францова. Комуникационни последици от коронавируса в телевизионната спортна журналистика……………………………………………………………………………. 142
Елена Славкова. Маркетингови техники и послания за Ковид-19 пандемията във Фейсбук – съпоставка между България и Великобритания…………………………. 159
Зарина Василева. Етични проблеми при благотворителни кампании за деца………… 169
Калоян Ганев. Алтернативен модел на дигитална реклама, базиран на блокчейн технология………………………………………………………………………………… 186
Любомир Палев. Интернет като катализатор на кризи…………………….……………. 196
Максим Бехар. Новата нормалност на социалните медии…………………………………… 210
Нели Илиева. Изследване на медийната грамотност на учениците от горен курс на средното училище чрез анкети преди и след четенето на медийни текстове…………………………………………………………………………………………………….. 229
Панайот Стефанов. Зиновете – между медиите и изкуството……………………….. 239
Пламена Папазова. Имиджът на идеалния български политик през 2021 г…….…….. 254
Теодора Петкова. Стратегическото значение на диалога в дигиталните маркетингови комуникации в Мрежата……………………………………………………….. 276

Също може да ви хареса…