-10%

МЕДИКО- И ПСИХОСОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА И ЮНОШИ С БРОНХИАЛНА АСТМА В ГРУПА. СОБСТВЕН ОПИТ

13.50 лв.

Автор : Анета Рашева
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5534-2
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 100
Език : български

Описание

„Настоящото монографично изследване е с акцент върху медико- и психосоциалната работа с деца и юноши с диагноза бронхиална астма в група. Целта на създаването на такава група е да се подобри емоционалното състояние на децата и юношите, диагностицирани с бронхиална астма, чрез целенасочен групов процес, по време на които се редуцира разликата между реалност и субективни очаквания като вътрешна предпоставка за постигане на рехабилитация и ресоциализация. Изхождайки от обобщения собствен опит при създаването на такава група през 2009, 2010 и 2011 г., трябва да призная, че трудностите в началото произтичат от факта, че в литературата няма достатъчно информация за предварителната и началната фаза при създаването на група, които донякъде са и чисто технически и икономически, а се набляга на динамиката и развитието в групата. В това изследване съм се постарала да опиша собствения си опит при създаването на група, като съм подчертала трудностите, които съм срещнала, при формирането ѝ.“
Анета Рашева
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор / 7
Въведение / 9
Първа глава. Бронхиална астма / 11
1. Социалнозначими заболявания / 11
2. Теоретични и биологични аспекти
на бронхиалната астма / 15
3. Етиология на бронхиалната астма / 17
4. Бронхиална астма и психосоматични заболявания / 18
Втора глава. Ресоциализация на астматично болните деца
и юноши / 22
1. Ресоциализация – в аспектите на обучението
на астматично болните деца и юноши за партньорство
в лечебния процес / 22
2. Локус на контрол върху болестта на астматично болните
и техните семейства / 27
Трета глава. Работа в група – теоретична постановка
и подходи / 32
1. Теоретични аспекти на работата в група за медико-
и психосоциална ресоциализация / 32
2. Личностно-системен подход / 38
3. Когнитивен подход / 42
Четвърта глава. Медико- и психосоциална работа с деца
и юноши / 46
1. Групова работа с деца и юноши
с диагноза бронхиална астма / 46
2. Формиране на група за социална рехабилитация / 48
3. Подготвителна фаза на груповата работа / 57
4. Групова динамика / 59
Пета глава. Групови срещи / 61
1. Първа групова среща / 61
2. Втора групова среща / 66
3. Трета групова среща / 72
4. Четвърта групова среща / 80
5. Пета групова среща / 86
6. Шеста групова среща / 91
Заключение / 95
Благодарности / 98
Литература / 99

Също може да ви хареса…