-10%

МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ФАКТОРИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

27.00 лв.

Автор : Диана Иванова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5349-2
Година : 2021
Корица : мека
Страници : 222
Език : български
Код: 978-954-07-5349-2 Категория:

Описание

Диана Иванова завършва МУ-София, специалност „Медицинска сестра – общ профил“. Започва своята професионална кариера в УБ „Лозенец“ – София, в Клиника по кардиология, а по-късно в Клиника по сърдечна хирургия, като медицинска сестра. Има придобити две магистърски степени от ФНПП на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в областта на педагогиката. През 2014 г. придобива научно-образователна степен „доктор“ по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията след успешно защитен дисертационен труд „Организационен модел за сестрински грижи при пациенти с остър миокарден инфаркт“ в МУ – София, ФОЗ. Понастоящем е доцент по обществено здраве (социална медицина) – преподавател в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на студенти от специалност „Медицинска сестра“. От 2019 г. е заместник-декан на МФ.

Автор е на три монографии, два учебника по сестрински грижи и едно учебно помагало. Има над 60 публикации в реномирани научни списания и повече от 50 публикувани доклада на научни форуми, конгреси, конференции и симпозиуми.

В монографията са разгледани и анализирани медицинските и социалните фактори, които са причина за най-разпространеното заболяване сред българското население – исхемична болест на сърцето. Отделено е специално внимание на епидемиологията, различните форми на стенокардията, рисковите фактори и превенцията при пациенти със ССЗ. Разработен е алгоритъм за дейностите на медицинските сестри – подготовка, изследвания и здравни грижи за пациентите с ИБС.

Също може да ви хареса…