Медицината в българската литература

30.00 лв.

Автор : Татяна Ичевска

Издателство : УИ „Св. Климент Охридски“

ISBN : 978-954-07-4633-3

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 568

Език : български

Описание

Изследването си поставя за цел да проследи как в българската проза от Освобождението до 50-те години на XX век функционират няколко медицински сюжета, тематизиращи туберкулозата, холерата, сифилиса, любовната болест, къпането (като част от поддържането на хигиената), епидемиите, фигурата на лекаря и предписваните от него терапии. За постигането на анализ е подложено типологично сходното между творби, принадлежащи на различни литературноисторически периоди, очертани са и основните модели на (пре)осмисляне на болестта и здравето в тях.

Съдържание
Въвеждащи думи

Първа глава. Медицината и литературата

1. Медицинският поглед като пре/концептуализиране на болестта

2. Литературният поглед

3. Опит и очакване

4. „Кой развъди тия болести?“

Приложение №1. Болестта и човешката култура. Метафизични представи за болестта

Приложение №2. Научни схващания за болестта

Втора глава. Рожбите на Хипократ (Образът на лекаря в българската литература — модели на осмисляне)

I. Лекари и(ли) шарлатани

I.1. Кратко въведение към проблема

I.2. Лекари и шарлатани в литературата на Възраждането

I.3. Лекари и шарлатани в новата българска литература

II. Лекари (и)ли фелдшери

III. Образованите лекари

Трета глава. Туберкулозата — литературни проекции

I. Туберкулозният — биографии и роли в новата българска литература

II. Дневникът на туберкулозния

III. От Бледоликата „робиня“ до „Чистата Беатриче“. Образът на туберкулозната жена в българската литература

Четвърта глава. Война и болест

I. Тайнописи и знамения

II. (Не)видимият враг

III. Под знака на астралното — война и болест в романа на Константин Петканов „Морава звезда кървава“

IV. Измерения на болестта в „Мъничък свят“ на Георги Райчев

V. Проблематичното възкресение

VI. Домът като пространство на болестта в разказа на Георги Стаматов „Малкият Содом“

Пета глава. Любов и болест

I. Разголване на табуто. Проблемът проституция — венерически болести по страниците на периодичния печат и научнопопулярната литература

II. Три вариации върху премълчаваното в българската литература

III. Любовта (като) болест

Шеста глава. Хигиена и здраве

I. Хигиена и профилактика

II. Епидемии и власт

III. Банята

III.1. Къпането и телесно здраве

III.2. Къпането и образът на чужденеца

III.3. Къпане и еротика

Седма глава. Аптеката на българската литература

I. Аптеката на българското средновековие и възраждане. Историко-културен екскурс

II. Рецепти и лекарства

II.1. Народни рецепти и лекарства в българската литература

II.2. Медицински рецепти в българската литература

II.3. Аптекари и лекарства

Заключителни думи

Библиография