Медицина на бедствените ситуации. Компендиум

20.00 лв.

Автор : Камен Канев и колектив

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-3760-7

Година : 2014

Корица : мека

Страници : 192

Език : български

Код: 978-954-07-3760-7 Категории: ,

Описание

Настоящият научен труд е създаден, с цел да се систематизират и обобщят необходимите знания за поразяващите фактори на природните и антропогенните катастрофи, както и да се очертае съвременна визия за организацията на медицинското осигуряване при кризи.
Учебникът е съобразен с дисциплината „Медицина на бедствените ситуации“ от бакалавърските програми по специалностите „Медицински сестри“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ на Медицинския факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Компендиумът може да бъде използван и за обучение на здравните кадри в различни ведомства и организации, на немедицински кадри, както и на учащи в средните училища и ВУЗ.