Междуезиково взаимодействие в превода – от руски на български и от български на руски език

8.00 лв.

Автор : Светла Томанова

Издателство : ЮЗУ „Неофит Рилски“

ISBN : 9789546806475

Година : 2009

Корица : мека

Страници : 156

Език : български

Описание

Преводът е ситуация на двуезична комуникация, в основата на която лежи билингвизъм, т.е способността преводачът да използва в комуникацията два езика.
Преводачът, както и всеки друг билингв, оказал се в ситуация на комуникация на един от двата езика, изпитва също така въздействието на другия език. В неговата реч повече или по-малко възникват факти на интерференция. За явлението интерференция, т.е въздействието на системата на единия език върху другия в условията на двуезичие, най-често си спомнят, когато става дума или за чуждоезиково обучение, или за превод от един език на друг. Интерференцията се проявява най-осезаемо при така наречения асиметричен билингвизъм, когато един от езиците (родния) доминира над другия.