Международни отношения и външна политика на България (1944–1989)

20.00 лв.

Автор : Любомир Огнянов

Издателство : Парадигма

ISBN : 978-954-326-451-3

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 286

Език : български

Описание

След Втората световна война в международните отношения и външната политика на България настъпва коренен прелом. В продължение на 45 години страната се намира в сферата на съветските интереси и изпълнява ролята на послушен сателит на Съветския съюз. Нейните международни позиции се предопределят от разделението на света на два враждуващи помежду си военнополитически блока, от проявленията на Студената война и от икономическото и идеологическото противопоставяне на двете световни социални системи. Периодът 1944 – 1989 г. е ясно определен исторически етап в развитието на страната, в който тя следва изцяло международните позиции на Съветския съюз и играе ролята на верен и последователен проводник на неговите външнополитически идеи на Балканите, в Европа и света.

Любомир Огнянов е професор по нова и съвременна българска история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподавал е и в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и във филиалите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в Смолян и Кърджали.

Автор е на книгите „Борбата на БЗНС против Първата световна война“ (С., 1977), „Войнишкото въстание 1918“ (С., 1978 и 1988), „Българският земеделски народен съюз 1899 – 1912“ (С., 1990), „Държавно-политическата система на България 1944 – 1948“ (С., 1993 и 2006), „Дипломация на съвременна България“ (Шумен, 2006), „Политическата система в България 1949 – 1956“ (С., 2008).

Съавтор е на учебници и учебни помагала по История на България за ученици и кандидат-студенти.

Съставител е на сборниците „Борби и чистки в БКП (1948 – 1953). Документи и материали“ (С., 2001) и „Политическа история на съвременна България. Сборник документи“ (Том I /1944 – 1947/. С., 2016; Том II /1948 – 1953/. С., 2018; Том III /1953 – 1956/. С., 2018).

Публикувал е над 100 студии и статии по нова и съвременна История на България.