Международно публично право

16.00 лв.

Автор : Давид Рюзие
Издателство : Кама
ISBN : 9789543960040
Година : 2004
Корица : мека
Страници : 304
Език : български

Описание

„Международното публично право представлява съвкупност от правни предписания, приложими спрямо субектите на международната общност, т. е. по принцип към държавите и международните организации и само по изключение към частни лица. Това е следователно съвкупността от правните норми, които регулират международните отношения, т. е. предписателни, забранителни и разрешителни норми.
Този нормативен ред е фактор за социална организираност и изпълнява двойна функция – ограничава анархията в международните отношения като осигурява съвместното съществуване между държавите и задоволява техни общи интереси (ПМС, делото Lotus, 1927 г.).
Трябва да се отбележи, че развитието на международното публичо право все още е ограничавано от различните фактори на международната политика. Все пак, интересите на политиката във все по-голяма степен съвпадат с нуждите на правосъдието (пример: международни наказателни трибунали и Международен наказателен съд)…“
Съдържание :
Международно публично право – източници
 • Международните договори
 • Действие на международните договори
 • Обичаят
 • Дъпълнителни източници
 • Спаведливостта
Международният статут на държавата
 • Определяне на компетециите
 • Установяване на компетенции
 • Разпределяне на компетенции
 • Санкции, свързани с държавните компетенции
Международният обществен сектор
 • Моретата и океаните
 • Международните реки
 • Въздушно и космическо пространство
Теория на международните организации
 • Структура на международните организации
 • Компетенции на международните организации
 • Финанси на международните организации
 • Привилегии и имунитети
Решаване на международните конфликти
 • Мирни начини за решаване на конфликтите
 • Немирни методи за уреждане на конфликтите

Също може да ви хареса…