МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО – ЧАСТ II БРАЧНИ, СЕМЕЙНИ И НАСЛЕДСТВЕНИ ДЕЛА – МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЕКЗЕКВАТУРА

15.70 лв.

Автор : Боряна Мусева

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-094-1

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 616

Език : български

 

Изчерпан

Описание

Съставителство и въведение от Боряна Мусева

Сборникът представя уредбата на международната компетентностприложимото право и екзекватурата по брачни делаиздръжкатародителската отговорност, закрилата на децата в международен план, наследяването, мерките за защита по граждански дела.

Поместени са регламентите на ЕС, които уреждат компетентносттапризнаването и изпълнението на съдебни решения в областта на брачните дела и делата, свързани с родителската отговорност; имуществения режим между съпрузи; имуществените последици на регистрираните партньорства.

В сборника са включени и регламентите, които определят приложимото право при развод и законна раздяла; компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжканаследяването; взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела.

Уредбата е допълнена с онези норми от КМЧПГПКСК, ЗЗакрД и ЗЗДН, които кореспондират на европейското законодателство, както и с релевантни извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз и Конституцията.

Представени са основните многостранни международни актове, които уреждат материята на издръжката, родителската отговорност, осиновяването, правата и закрилата на децата.

В книгата ще намерите също и сравнителен анализ на всеки от споменатите международни актове, така нужен за определяне на неговата приложимост – съвместно или с предимство пред останалите.