МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА – книга 1

20.00 лв.

Автор : Силвия Николаева
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5122-1
Година : 2021
Корица : мека
Страници : 296
Език : български
Код: 978-954-07-5122-1 Категории: ,

Описание

Мениджмънт на класа . Какво знае , може и прави учителят като ефективен мениджър на ученическия клас ?

 

Силвия Николаева е професор по педагогика към Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Нейните професионални интереси и опит като изследовател и преподавател обхващат широки интердисциплинарни полета като социална педагогика, неформално образование, образователен мениджмънт, европейско и световно образование, проектно-базирано обучение, учене и обучение в мрежа и др. Тя е автор, съставител и научен редактор на десетки самостоятелни и колективни академични и монографични издания, сред които „Личността на ценностен кръстопът”, „Основи на неформалното образование”, „Социална работа по проект”, „Образованието: от социалния

дискурс към (интер)дисциплинарния проект”, „Европейско образование”, „Към трансформиращо образование”, „Антология. Неформално образование”, „Практически полета на неформалното образование”, „Неформално образование. Политики, приоритети, практики” и др.

Изданието представя огромното многообразие от подходи и модели за успешно справяне с лидерските отговорности и предизвикателства пред всеки специалист в полето на образованието, анализирани през интердисциплинарен дискурс, съчетаващ философски, концептуално-теоретични и приложни измерения. Макар повечето от тях да са създадени за нуждите на училищното образование и да са разпространени най-вече в полето на средното училищно образование, много от техните идеи, принципи, техники са приложими към контекста на всяка учебна група (клас, паралелка, детска група, клуб, школа, проектен екип в обучението и др.).

Наред с включените 18 чужди модела авторката представя и своята разработка за комплексен мениджмънт на реалностите в ученическия клас/учебната група. Разработен и апробиран в продължение на осем години в периода 2002–2010 г., той вече е доказал своята приложимост както в практиката на детските учители и учителите по различните учебни предмети, така и в ролята им на класни ръководители, координатори на учебни проекти, ръководители на извънкласни занимания, лидери на образователни инициативи и др.

Изданието съчетава функциите на академична книга за самообразование и саморазвитие на педагогическите специалисти от практиката с употребата му като учебно помагало за студенти в университетски програми по образователен мениджмънт и квалификационни програми за придобиване на учителска правоспособност.

Също може да ви хареса…