-10%

Местното самоуправление и местната администрация

18.00 лв.

Автор : Мария Славова

Издателство : УИ“Св. Климент Охридски“

ISBN : 978-954-074-612-8

Година : 2019

Корица : твърда

Страници : 304

Език : български

Изчерпан

Код: 978-954-074-612-8 Категории: ,

Описание

Местното самоуправление и местната администрация са сред критичните фактори на демократичното развитие на българското обшество. От управлението на местните дела зависи качеството на обществените услуги и субективното усещане за качеството на живота. Успехът в живота и кариерата на хората в младите демокрации не се асоциира с реализация в малките населени места, далече от медийното внимание и централната власт. Привлекателността на провинциалния живот, здравословната храна и съхранената природна среда отстъпват пред безработицата, недостига на обществени услуги и безнаказаността на местните началници. Информационното общество не започва с електронно местно управление, макар през последните години все повече да навлиза и понятието local E-government.

Проблемите на местната власт се фокусират във финансирането на дейността и заплащането на възнаграждението на самите органи на местното самоуправление и местната администрация. Режимът на местните данъци и такси, координацията при разпределяне на правомощията на общинските съвети и кметовете, гражданският контрол върху местните публични субекти и тяхното финансиране често се определят като основни фактори за ефективното местно управление. Наред с тях изследването се стреми да установи „новите проблеми“, породени от преждевременното възприемане на чужди законодателни образци, от конкуренцията в ЕС, от привнесената на Балканите европейска регионална политика, от бежанските потоци и терористичната заплаха в граничните райони.

Обективната необходимост от подобряване на управлението на местните дела, от усъвършенстване на правната уредба на местната власт и изясняването на концепцията за ролята и значението й в държавната организация на страната предпоставя целта на изследването. Извеждането на концепция за разположението на местната власт сред основните власти и за необходимостта от местна автономност е теоретична предпоставка за обосноваване на конкретните предложения за усъвършенстването на законодателството и създаването на положителна, ориентирана към европейските и световните образци административна практика на местно равнище.

Монографичният труд е насочен към намирането на решения за усъвършенстването на правната среда на местното самоуправление и местната администрация чрез извеждането на конкретни предложения de lege ferenda и предложения за възприемане на добра административна практика.