-10%

МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В ТУРИЗМА

31.50 лв.

Автор : Захарий Дечев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5549-6
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 310
Език : български
Код: 978-954-07-5549-6 Категории: , ,

Описание

 

Настоящата монография е самостоятелна теоретична разработка на доц. д-р Захарий Дечев, която разглежда аспектите на методологията на научното изследване в туризма. На базата на задълбочен преглед на редица международни и български публикации по темата авторът развива своите идеи и виждания относно същността на научното изследване в туризма, етапите на осъществяването му, както и приложимите методи в зависимост от неговия характер. В дълбочина е проследен и изяснен целият процес на планиране и осъществяване на научноизследователския процес в туризма. Прегледът на научната литература по темата и трактовката на автора повдигат редица дискусионни въпроси: Туризмът наука ли е? Може ли да се говори за единна наука за туризма, или за система от науки за туризма и др.
Предложеният монографичен труд запълва липсата на подобни публикации, които са изключително полезни за всички представители на академичната общност и заетите в практиката, но имат и съществен принос за изграждане на правилен подход към изследването на различни проблеми в областта на туризма.
проф. д-р Мариана Асенова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Също може да ви хареса…