Мистерията на българските стенописи. Том 2

62.40 лв.

Автор : Веселина Вачкова , М. Шабаркова – Петрова

Издателство : Инле

ISBN : 978-619-90285-2-0

Година : 2015

Корица : мека

Страници : 548

Език : български

Описание

Съдържание

В. Фол. Мистерията е по-привлекателна от реалността

За богословието на иконата и свободата на образа

Част първа

I. Изгонването от Рая или: двата старта на земната история

1. Образите на Рая

2. Ангелите и човекът преди и след грехопадението

3. Потопът или: третият старт на човешката история

4. Колелото на живота или за красотата и мизерията на смъртния живот

II. За греховете на бащите и тези на децата

1. Откъде е злото в Божия свят („загадката на Йов“)

2. Колко праведни са „праведните потомци“ в Библията

3. Дяволът в Рая, демоните на земята, князът на Преизподнята и Антихрист в Края на времената

4. Може ли дяволът да бъде демоничен без човека? (Изкушенията на Христос, Митарствата на душата, грешниците в Страшния съд)

III. Историзацията на Свещената и освещаването на земната история

1. Превръщане на Словото от мистериално учение в богословска наука и на религиозните символи и идеи — в институции и мъченици (св. Ирина, св. Анастасия, св. Фотина (самарянката), св. св. Вяра, Надежда, Любов и София; Небесното царство и земното царство)

2. Реторично и иконографско сливане на човешките и Божествените дела

2.1. Равноапостолни и свети владетели и просветители (св. св. Констатин и Елена и „новите Константиновци и Елени“, св. Йероним/Герасим, св. Патрик, св. Нино, св. Григорий Просветител, Европейските съпокровители, св. Семочисленици)

— св. Йероним/Герасим

— св. Григорий Просветител, св. Нино (Нина)

— св. Патрик

— Известно и неизвестно за култа към св. св. Кирил и Методий (в св. Седмочисленици)

— Светите царе на България

2.2. „Ангелизация“ на църковната власт. Ангелските и човешките събори

Част втора

Свещената история и историята според Ерминиите и в иконографската традиция

1. Сътворението

2. Ангели и архангели

3. Стълбата на Иаков — образ на Рая

4. Живоносен източник

5. Колелото на живота (съдбата)

6. Мойсей и Неопалимата (неизгарящата) къпина

7. Недреманное (незаспиващо) око

8. Страшен съд и Апокалипсис

9. Съборите — исторически събития и иконографски сюжети

10. Българските владетели-покръстите и ролята на България в покръстването на Киевска Рус

Вместо заключение

Част трета

А. Словото в образи — чужди образи

I. От Сътворението до изгубването на Едем

I.1. Създаването на космически ред и падението на ангелите

I.2. Падението на човека

II. Художествени интерпретации на Рая

II.1. Класически изображения на Рая

II.2. Ангелските йерархии — стилизиран образ на Рая

II.3. Света Богородица — символ на Рая

III. Края на земната история и Адът

IV. Старозаветните светци — повече Христови префигурации, отколкото исторически личности

V. Ранните християнски светци — между религиозната идея и историческата реалност

V.1. Самарянката и притчата за живата вода

V.2. Свети Йероним/Герасим

V.3. Класически персонификации (алегории)

VI. Борбата за душите (Изкушенията на Христос, Митарствата на душата)

VI.1. Изкушенията на Христос

VI.2. „Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот“ (Римляни, 6:23)

VII. Второто поколение равноапостоли и смесването на свещената и земната история

VIII. Човешките и ангелските събори

Руските образи за света Олга

Част четвърта

Б. Словото в образи — български образи

I. От Сътворението до изгубването на Едем

I.1. Създаването на космически ред и падението на ангелите

I.2. Падението на човека

II. Художествени интерпретации на Рая

II.1. Класически изображения на Рая

II.2. Ангелските йерархии — стилизиран образ на Рая

II.3. Света Богородица — символ на Рая

III. Края на земната история и Адът

— Содом и Гомор и Потопът

— Страшният съд и Апокалипсис

IV. Старозаветните светци — повече Христови префигурации, отколкото исторически личности

V. Ранните християнски светци — между религиозната идея и историческата реалност

VI. Борбата за душите

— Изкушенията Христови и съд Христов

— Грешниците

— Митарствата

VII. Второто поколение равноапостоли и смесването на свещената и земната история

— Св. св. Константин и Елена

— Български светци

— Св. св. Кирил и Методий

— Свети Седмочисленици

— Второто равноапостоли и покръстители

VIII. Човешките и ангелските събори