-10%

Митнически регулации и икономически аспекти на вноса на стоки в Европейския съюз

15.30 лв.

Автор : Цветан Мадански

Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов “

ISBN : 978-619-245-170-7

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 216

Език : български

Код: 978-619-245-170-7 Категории: ,

Описание

Темата на настоящото монографично изследване е вносът на стоки от трети страни в ЕС, изискващ съответно осъществяване на ефективен митнически контрол. Отчитайки актуалността на проблематиката, свързана с митническите регулации при допускане на стоки за свободно обращение и крайна употреба с цел реализация на единния пазар, както и съвременните икономически аспекти на вноса на стоки от най-големите търговски партньори на ЕС – Китай и САЩ, настоящият труд си поставя за цел да проучи основните европейски регулации и в митническата област и да анализира актуалните икономически аспекти на вноса на стоки в ЕС от Китай и САЩ в контекста на динамичните промени в техните взаимоотношения. Непосредствен предмет на анализа са митническите регулации, в т.ч. митническите процедури и формалности, извършвани от митническите органи при контрола за спазване на изискванията за разрешаване на митнически режим „Допускане за свободно обращение“ (процедура на внос), с оглед прилагането на съществуващите митнически регулации и облагането на стоките с дължимите мита, акцизи и данък върху добавената стойност в държавите членки на ЕС.