Младежки страсти, мъжки времена . Етнокултурна характеристика на българската казарма през социализма

35.00 лв.

Автор : Илия Вълев
Издателство : София
ISBN : 9789545095566
Година : 2016
Корица : мека
Страници : 272
Език : български

Описание

Илия Вълев е роден на 4 юни 1985 г. в гр. Димитровград. Завършва висшето си образование във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – бакалавърска (2004 – 2008 г.) и магистърска (2008 – 2009 г.) програма по етнология. През 2012 г. спечелва конкурс за редовен докторант към катедра „Нова и най-нова история на България“ при ВТУ, а в началото на 2016 г. успешно защитава дисертация на тема „Етнокултурна характеристика на казармата през социализма (1944 – 1989 г.)“ и става доктор по етнология.
Професионалната му кариера започва през 2009 г. като уредник в Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово. От края на 2015 г. е уредник в Регионален исторически музей – Велико Търново. Инициатор и активен участник в множество обществени прояви с културна и образователна насоченост. Автор на публикации в сферата на българската етнология. Основни изследователски интереси: традиционни народни вярвания; практики и средища на религиозен живот; народна обредна и празнична система; армията като специфична социална и културна общност; войнишки традиции и обичаи.
„Ако желаете да си припомните войнишките години или пък просто сте любопитни да разберете какво е „казарма“, „военномедицинска комисия“, „новобранска вечер“, „общовойскови устави“, „войнишко другарство“, „гонене по устав и гонка на старите“, това е книга за вас. Тук можете да потърсите отговорите на въпроси, свързани: със същността и характера на казармата през социализма в България; с държавната нормативна уредба и с обществените представи за казарменото обучение и възпитание през „онези” четиридесет и пет години; с мястото на войнишката служба в българската традиционна социалистическа култура; с ритуалите, бележещи възмъжаването на момчето; с емоционалните и физически перипетии – „младежките страсти“ преди, през и след „мъжките времена“, наречени „наборна военна служба“.“
От автора

Също може да ви хареса…