Многообразие и съперничество

20.00 лв.

Автор : Петер Шрайнер

Издателство : Център за славяно­византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“

ISBN : 954-07-1950-X

Година : 2004

Корица : мека

Страници : 240

Език : български

Описание

Съдържание

А. Джурова. Петер Шрайнер — кратките византийски хроники

Библиография на трудовете на проф. П. Шрайнер

1. Характерни черти на византийската дворцова култура

2. Нови дворцови центрове във Византийската империя

3. Три култури във Византия: императорът и дворът — народът — свещениците и монасите

4. Манастирската култура и ръкописната традиция в гръцките земи през Средновековието

5. Преписвачките във Византия

6. Иконоборството в Южна Италия и Сицилия

7. Иконоборството във Византия: критичен анализ на историческите сведения и на съвременните оценки

8. Събития от българската средновековна история във византийските кратки хроники

9. Проблемът за византинизацията на българското царство през XIII—XIV век

10. Образът на българите през европейското средновековие

11. Християнството в България преди 864 г.

12. Ролята на Византия за разпространението на книжовната култура сред народите от Източна Европа. Проблеми на азбуката и преводите

Послеслов на автора