-10%

Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата

18.90 лв.

Автор : Камелия Спасова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5124-5

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 328

Език : български

Описание

„Изследването анализира с размах различни и изненадващи репонятизации на миметичното, като демонстрира, че модерният мимесис – чрез своята опосредстваност и саморефлексия – винаги създава оста тък. Тъкмо това исторично и теоретично наблюдение свързва миметичното с модерността и авангарда. В крайното си удвояване саморефлексията в литературата е мимесис в мимесиса. Вероятно затова книгата се чете с удоволствие, което умножава удоволствие то от нейното създаване“.

Васил Видински

„Чрез връщане към началата на филологията „Модерният мимесис“ постига очертаването на една нова перспектива за развитието на тази наука, която винаги и все още предстои. В книгата на Камелия Спасова филологията се разгръща като вълнуващ пейзаж: многоизмерната територия на литературата, езика и тяхното научно осмисляне, където мисълта успява да мисли и самата себе си“.

Богдана Паскалева

„Книгата на Камелия Спасова анализира мрежа от теоретични проблеми, вариращи от спора между аномалисти и аналогисти и Платоновото понятие за мимесис до постчовешкото. Това, което ги свързва в мрежа, е преди всичко грижата за двойното, неединното, повторителното, второстепенното, отместеното или пресеченото от произхода си“.

Тодор Христов

СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни бележки ………………………………………………………………………………….. 9

Омир като саморефлексивен поет …………………………………………………………….. 9

Какво тази книга не би могла да бъде ……………………………………………………… 12

Наивни и рефлексивни …………………………………………………………………………… 14

Концептуалната мрежа като структура на книгата …………………………………… 17

Въведение в миметичната способност ……………………………………………………. 18

Задачата на зрелия филолог: стъпка леко встрани ……………………………………. 19

Parergon …………………………………………………………………………………………………. 21

I ГЛАВА

Аналогия и аномалия: генеалогия на библиотеката

в Александрия и Пергам ………………………………………………………………….. 23

1. Философският елемент: парадигма …………………………………………………….. 24

2. Генеалогия на библиотеката: хетерохронна хетеротопия ……………………… 25

3. Контекстуализация, типологизация и парадигматизация ……………………… 27

4. Музейонът, храм на музите или курник на музите ……………………………….. 30

5. Аналогисти и аномалисти: граматици и критици …………………………………. 35

6. Редакции на копия, редакции на оригинали …………………………………………. 39

7. Световната литература от корабите: „Таблици“ на Калимах …………………. 44

8. Граматическата парадигма и жанровият каталог ………………………………….. 49

9. Сравнителният метод и един въпрос без отговор …………………………………. 51

10. Парадигми по аномалия: несъобразното и хетероклитното ………………… 54

11. Парадигматичният пример: огледалото и хетеротопията ……………………. 56

12. Фантастичната библиотека ……………………………………………………………….. 59

МЕТАКАЙРИОН

Миметичното желание: Франческа, наивна и саморефлексивна ……. 63

II ГЛАВА

Kайрос и хронос на понятието фигура у Aуербах:

режими на въплъщаване на времето ……………………………………………….. 69

1. Загадъчните фигури на festina lente: добре ли става нещо, бързо става …. 69

2. Библиотекар без библиотека ……………………………………………………………….. 76

3. Кайрос и въплътено време у Ауербах: исторически перспективизъм ……. 79

4. Методът Ansatzpunkt: озаряващата сила на отправната точка ……………….. 82

5. Фигурите на Кайрос и Кронос …………………………………………………………….. 86

6. Понятието кайрос ……………………………………………………………………………….. 91

7. Историчност на понятието фигура при Ауербах ………………………………… 103

7.1. Трите сцени на „Фигура“ …………………………………………………………….. 104

7.2. Nova figura oris: пластична, динамична, телесна ………………………….. 105

7.3 Фигури и тропи: Цицерон и Квинтилиан …………………………………………. 108

7.4. Фигурата етопея или мимесис: стилът на Одисей ………………………… 112

7.5. Овидий: променлива, многообразна и измамна ……………………………. 114

7.6. Времева фигура: обещано време и въплътено време …………………….. 116

7.7. Фигура и истина | Фигура и история ……………………………………………. 119

8. Фигурална интерпретация и понятието за реализъм ………………………….. 120

9. Литературната фигура: Вергилий, Беатриче, Данте ……………………………. 123

10. Литературна фигура и концептуален персонаж:

Сократ на Аристофан и Сократ на Платон ……………………………………….. 130

11. Философски употреби: Манчев, Тенев, Енчев ………………………………….. 135

12. Репонятизация | псевдоморфоза, фигура ………………………………………….. 138

III ГЛАВА

Двойният мимесис: автентичен и хетерогенен мимесис ………………… 141

1. Мимесис и памет: аедът, софистът и философът. Платон срещу Омир .. 141

1.1. Ex memoria: от Мнемозина към анамнезис …………………………………… 141

1.2. Метис: да скриеш и откриеш името си …………………………………………. 143

1.3. Memento mori: помни в смъртта …………………………………………………… 146

1.4. Знаем как всички лъжи да направим на правда подобни ……………….. 147

1.5. Одисей и Ер в подземното царство ………………………………………………. 148

2. Мимесис преди Платон …………………………………………………………………….. 150

2. Мимесисът като глас и образ …………………………………………………………….. 151

2.1. Гласът на Аполон, гласът на Дионис ……………………………………………. 152

2.2. Фигурите на Дедал ……………………………………………………………………… 153

3. Невидимото сакрално и явяването на двойниците. Ж.-П. Вернан ……….. 155

3.1. Ксоанон: от актуализация на божественото към подражание

на явленията ……………………………………………………………………………….. 156

3.2. Критическа бележка върху понятието двойник …………………………….. 161

3.3. Платоновият миметичен обрат …………………………………………………….. 163

4. Двойното понятие: примери и парадигми в „Софистът“ на Платон ……. 164

4.1. Диереза и катарсис ……………………………………………………………………… 165

4.2. Философът не е като софист: аналитика на подобното ………………… 166

4.3. Ейдолон: ейкон и фантазма …………………………………………………………. 170

4.4. Автентичен мимесис и хетерогенен мимесис ……………………………….. 176

4.5. Опасното като и пътят на аналогиите …………………………………………. 178

5. Поетическият мимесис: случайното (τύχη) и вероятното (εἰκός)

в „Поетика“ на Аристотел …………………………………………………………………. 180

5.1. Мойра или мойри ………………………………………………………………………… 183

5.2. Тюхе в най-подходящия момент …………………………………………………… 186

5.3. Статуята на Митий в Аргос …………………………………………………………. 187

5.4. ἀπὸ μηχανῆς | ex machina ………………………………………………………………. 196

5.5. Син на благосклонната τύχη ………………………………………………………… 197

IV ГЛАВА

Мимесис и саморефлексия ……………………………………………………………… 200

1. Към преобразуване на понятието мимесис:

Роман Якобсон и Юрий Лотман ……………………………………………………….. 200

1.1. Парадигма на саморефлексията …………………………………………………… 200

1.2. Зелената херинга на Якобсон: върху саморефлексията …………………. 202

1.3. Огледалото в текста: Стендал или Борхес …………………………………….. 209

1.4. Текст в текста при Лотман: хетерогенен мимесис …………………………. 212

2. Гроздето на Зевксид и завесата на Паразий: Тодор Павлов и Исак Паси .. 216

2.1. Битката за реализма …………………………………………………………………….. 216

2.2. Модерен реализъм срещу модернизъм: Томас Ман или Кафка ……… 217

2.3. За преподавателите, които отричат теория на отражението,

няма място в университета ………………………………………………………….. 221

2.4. Ти не си жалък копист, а поет ……………………………………………………… 224

2.5. Гроздето на Зевксид и завесата на Паразий ………………………………….. 226

3. Огледалата в българското литературознание …………………………………….. 228

3.1. Ехо и Нарцис в българското литературознание …………………………….. 228

3.2. В хилядите огледала отражение на действителността:

Тодор Павлов ………………………………………………………………………………. 231

3.3. Искането изкуството да отразява правдиво действителността:

по Аристотел или по Павлов ……………………………………………………….. 235

3.4. Идеологическият имплантант на типичното ………………………………… 236

3.5. Скоба върху „Мимезис и антимимезис“ ……………………………………….. 237

3.6. Кривите огледала на междутекстовостта ……………………………………… 239

3.7. Пиеса в пиесата ………………………………………………………………………….. 243

МЕТАКАЙРИОН

Преводачески безпокойства около unheimlich.

Филологическа бележка …………………………………………………………………. 248

V ГЛАВА

Мимесисът и машините ………………………………………………………………….. 252

1. Фантастични двойници и иронични автомати.

Светослав Минков, „Автомати“ ………………………………………………………… 254

1.1. Фантастичното и фигурата на двойника ………………………………………. 254

1.2. Фантастичното като език …………………………………………………………….. 255

1.3. Автомати и деавтоматизации ……………………………………………………….. 258

1.4. Малка зелена тетрадка ………………………………………………………………… 266

2. Mиметични машини в изродната долина …………………………………………… 269

2.1. Aвтоматът-прорицател: нещо скрито излиза наяве ……………………….. 269

2.2. Мимесис и unheimlich като координати в изродната долина ………….. 271

2.3. Човешка грижа и нечовешки дизайн ……………………………………………. 272

2.4. Двойниците на Хироши Ишигуро по пътя към преодоляване

на долината ……………………………………………………………………………………….. 275

2.5. От към uncanny valley: синхронизиране

на традиции ………………………………………………………………………………… 279

2.6. Негативен анагнорисис и unheimlich: Йенч и Фройд …………………….. 281

2.7. Разблокиране на различието ………………………………………………………… 285

2.8. Доктор Диагорас и професор Коркоран ……………………………………….. 288

Библиография …………………………………………………………………………………. 291

Именен показалец …………………………………………………………………………… 317