-10%

Монетите и печатите на българските царе. Фототипно издание

27.00 лв.

Автор : Никола Мушмов
Издателство : Асеневци
ISBN : 978-619-266-023-9
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 230
Език : български

Описание

   След отпечатването на книгата “ Античните монети на Балканския полуостров и монетите на българските царе “ през 1912 г., броят на откритите български монети почти се удвоява. Разкриват се много ценни и интересни екземпляри, които обаче не получават вниманието, което заслужават. Този труд, отпечатан в края на 1924 г., обхваща описаните от Никола Мушмов по-рано монети, но и по-късно откритите от него в държавни, обществени и частни сбирки. Изданието включва и тогава известните печати на българските царе и боляри. Добавени са и византийски печати, свързани с българската история. Мушмов е обогатил книгата с исторически сведения за българските царе и боляри, секли монети и служили си с печати. Отделено е внимание на произхода на общата средновековна нумизматика и на състоянието на българската такава.
Съдържание
Предговор
I. Развитие на българската нумизматика
Исторически поглед и библиографски бележки
II. Монетното дело и организацията на монетарниците на запад
Право на сечене на монети
Монетни договори и съглашения
Монеторезачите на запад и техните привилегии
Монетарниците в България
Монетните печати
III. Приготвянето на метала и сеченето на монетите
Техника по приготвяне на метала
Сечене на монети
Препечатани монети
Контрамарки
Тегло на монетите
Форма на монетите
Размери на монетите
Изображения
Надписи и титли
Посребрени монети
IV. Подправянето на монети в старо време и наказанията
Подправени монети
Наказания
Модерни фалшификати или измислени монети
V. Монетната система в България
А) Класификация на българските монети
Първи период
Група I—VII
Втори период
Група I—VI
Художествената стойност на българските монети
Названия на българските монети
Перпери, златици
Грошове
Аспри
Цървени аспри
Бодки
Златни български монети
Най-старите български монети
От кои български царе са известни монети
Съвременни български монети
VI. Значение на българската нумизматика
Значение на монетите в стопанско отношение
Значение на монетите в археологическо отношение
VII. Печатите на българските царе и боляри
VIII. Описание на монетите
Историческо значение на монетите
1. Стратилат Сермон (1019 г.)
Исторически бележки
Златни монети от Стратилат Сермон
2. Иван Асен II (1218—1241)
Исторически бележки
А. Сребърни монети от Иван Асен II
Монети с два образа
Б. Медни монети от Иван Асен II
а) монети с два образа
б) монети с един образ, кръст и монограм
3. Ирина със сина си Михаил Асен (1242—1246)
Исторически бележки
Сребърни монети от Ирина с Михаил
4. Михаил Асен (1246—1257)
Исторически бележки
Сребърни монети от Михаил Асен
5. Константин Асен (1257—1277)
Исторически бележки
Медни монети от Константин Асен
а) Монети с образ на конник
б) Монети с изображения на царя седнал на трон
в) монети с царя прав
6. Константин Асен със сина си Михаил
Медни монети
7. Георги I Тертер (1280—1292)
Исторически бележки
A. Сребърни монети от Георги I Тертер
Б. Медни монети от Георги I Тертер
Монети с изображение на двуглав орел
8. Светослав Тертер (1300—1322)
Исторически бележки
A. Сребърни монети от Светослав Тертер
Б. Медни монети от Светослав Тертер
а) монети с изображение царя прав
б) монети с изображение на конник
9. Светослав със сина си Георги II Тертер (ок. 1320)
Медни монети
10. Михаил Шишман (1323—1330)
Исторически бележки
А. Сребърни монети от Михаил Шишман
Б. Медни монети от Михаил Шишман
а) Монети с изображение царя прав или царски бюст
б) Монети с изображение на конник
в) Монети с монограми и кръст
г) Монети с монограми и образа на Христос
д) Монети с двуглав орел и царска фигура
е) Монети с двуглав орел и кръст
11. Михаил Шишман със сина си Иван Стефан
Медни монети
12. Иван Александър със сина си Михаил (1331—1355)
Исторически бележки
А. Сребърни монети от Иван Александър със сина му Михаил
Б. Медни монети от Иван Александър със сина си Михаил
а) Монети си изображение на крепостни стени
б) Монети само с монограми на опакото
в) Препечатани монети
18. Иван Александър (1355—1371)
Исторически бележки
А. Сребърни монети от Иван Александър
Б. Медни монети от Иван Александър
а) Монети с изображение на конник
б) Монети само с монограми на опакото
в) Монети с кръст на опакото
г) Монети с изображение на лъв
14. Иван Срацимир (1360—1396)
Исторически бележки
А. Сребърни монети от Иван Срацимир
Б. Медни монети от Иван Срацимир
а) Монети с монограми и образ на Христос
б) Монети с монограми и кръст
15. Срацимир със сина си Константин
Медни монети
16. Иван Шишман (1371—1393)
Исторически бележки
А. Сребърни монети от Иван Шишман
Б. Медни монети от Иван Шишман
а) Монети с изображение на лъв
б) Монети с монограми и кръст
в) Монети с монограми от двете страни
г) Препечатани монети
17. Неопределени монети
IX. Описание на печатите
Печати на български царе и боляри
А. Оловни печати
Самуил Алусиан, проедър и дук (XI в.)
Сермон, прото-спатари (края на XI и началото на XII в.)
Борис-Михаил (825—889)
Асен I (1186—1196)
Борил (1207—1218)
Ивайло (1278—1279)
Б. Златни печати
Иван Асен II (1218—1241)
Константин Асен (1257—1277)
Иван Александър (1331—1371)
Иван Шишман (1371—1393)
В. Сребърни печати
Иван Александър
X. Византийски печати със значение за българската история
1. Оловен печат от славните, преселени във Витиния (Мала Азия) през VII в.
2. Оловни печати от византийски управители на България през XI в.
Проедър Никита, дук на България
Константин, антипат, патрици, дук на България
Константин, вестарх и проноит на цяла България
Йоан, проедър, съдия на Велум и проноит на България
Същия с титла претор на България
Васили… прото-спатари, хрисотриклинер, мистолект, съдия на Хиподрома и на България
Митрополит Михаил, екзарх на България
Примикюр Теодор, стратег на Дръстър, края на Х или началото на XI в.
Резюме на френски
Монограми, букви и знаци
Хронологичен ред на българските царе

Също може да ви хареса…