-10%

Монети и монетна циркулация през Късната античност (294–498 г.) по Горното и Средното течение на река Струма

40.50 лв.

Автор : Светослава Филипова
Издателство : Про Виас
ISBN : 978-619-90823-7-9
Година : 2020
Корица : мека
Страници : 460
Език : български

Изчерпан

Описание

   Изследването обхваща колективните и единични монетни находки от Горното и Средно течение на река Струма, като акцентът е поставен върху монетите, открити при археологически проучвания. Колективните монетни находки и единичните монети, заедно с конкретните археологически данни и историческите извори, дават ценна информация за икономическото развитие в района и основните политически събития, повлияли върху монетната циркулация. Хронологическите рамки между края на ІІІ — края на V век се основават на общовалидни датировки в античната история и нумизматика и напълно отговарят на профила на нумизматичния материал, обект на изследването.
Променените политически и икономически условия в средата и края на ІІІ в. налагат коренни промени в организацията на Римската империя. С реформите на имп. Диоклетиан (284—305 г.) приключва т.нар. система на „Принципата“ и започва последният етап от развитието на римската империя — „Домината“. Слага се и началото на процеса на окончателното разделяне на империята на Източна и Западна. Стабилизирането на империята минава през административна и военна реорганизация. Заедно с административната и военна реформа император Диоклетиан си поставя за задача да стабилизира монетната система и провежда през 294 г. монетна реформа, която определя и долната граница на изследването. Горната хронологическа граница е съобразена с монетната реформа на имп. Анастасий през 498 г., която променя бронзовото монетосечене и поставя началото на Византийската нумизматика.
Съдържание
Въведение
Глава І. Политическа обстановка и монетни реформи в периода 294498 г.
Глава ІІ. Монети и монетна циркулация по горното и средното течение на р. Струма. Преглед на проучванията
Глава ІІІ. Колективни и единични монетни находки от Пауталия (кр. ІІІV век)
Част І. Анализ на колективните монетни находки от Пауталия
1. Колективна монетна находка от обект „Поликлиника“ — 1976 г.
2. Колективна монетна находка от Кюстендил
3. Колективна монетна находка от обект „Дом на съветите“ — 1983 г.
4. Колективна монетна находка от разкопки в Кюстендил
5. Колективни монетни находки от обект „Художествена галерия“ — сектор „Север Г“ на крепостната стена на Пауталия — 1979 г.
6. Колективна монетна находка от обект „Младежки дом“ — 1969 г.
7. Колективна монетна находка от обект „Михаил Шишман №12“ — 1998 г.
8. Колективна монетна находка от обект „Поликлиника—2“
Част ІІ. Анализ на единичните монетни находки от Пауталия
1. Единични монети, намерени при археологически проучвания в Пауталия
1.1. Късноантични монети, намерени при проучването на обект „Младежки дом“ — 1969 г.
1.2. Късноантични монети, намерени при проучването на обект „Взаимно училище“ — 1977—1980 г.
1.3. Късноантични монети, намерени при проучването на обект „Художествена галерия“ — 1979—1981 г.
1.4. Късноантични монети, намерени при проучването на обект „Ларго“ — 1982 г.
1.5. Късноантични монети, намерени при проучването на обект „Дом на съветите“ — 1983 г.
1.6. Късноантични монети, намерени при проучването на обект „Дом на книгата“ — 1984 г.
1.7. Късноантични монети, намерени при проучването на обект „Дом на политическата просвета“ — 1988 г.
1.8. Късноантични монети, намерени при проучването на обект „Читалище“ — 1988 г.
1.9. Късноантични монети, намерени при проучването на обект „Дервиш баня“ — 1995 г.
2. Случайни монетни находки, намерени в Кюстендил
Част ІІІ. Анализ и коментар
Глава ІV. Колективни и единични монетни находки от горното и средно течение на река Струма
Част І. Анализ на колективните и единичните монетни находки от района на гр. Перник
1. Колективни монетни находки
1.1. Колективна монетна находка от квартал „Бела вода“, Перник
1.2. Колективна монетна находка от с. Боснек
2. Късноантични монети, намерени при археологически проучвания
2.1. Монети от проучването на римска вила в Кралев дол, Пернишко — 1966—72 г.
2.2. Монети от проучването на светилището в квартал „Църква“ (Даскалово) — Перник
2.3. Монети от проучването на махала „Арбанас“ — Радомир
2.4. Монети от проучването на крепостта „Кракра“ — 2002—2003 г.
Част ІІ. Анализ на колективните и единичните монетни находки от района на гр. Кюстендил (Пиянец, Краище, Каменица, Кюстендилската котловина)
1. Колективни монетни находки
1.1. Колективна монетна находка от с. Неделкова Гращица
1.2. Колективна монетна находка от с. Лиляч
1.3. Колективна монетна находка от с. Друмохар
1.4. Колективна монетна находка от с. Мазарачево
1.5. Колективна монетна находка от с. Сушица
1.6. Колективна монетна находка от района на гр. Кюстендил
2. Късноантични монети, намерени при археологически проучвания в района на гр. Кюстендил
2.1. Монети от проучването при с. Горановци
Част ІІІ. Анализ на колективните и единичните монетни находки от Дупнишко (Разметаница, Горно и Долно поле) и Благоевградско
1. Колективна монетна находка от с. Мърводол
2. Монети от археологически проучвания в местността „Царичина“, Голямо село
3. Монети от проучването при Сапарева баня
4. Колективна монетна находка от Сапарева баня
5. Монети от проучването при гр. Кочериново, местността „Чепрашлъко“ — 1991 г.
6. Монети от местността „Тържището“, гр. Кочериново
7. Монети от проучването на раннохристиянска базилика в кв. Струмско, Благоевград
8. Колективна монетна находка и единични монети от проучването на крепостта при с. Долно Церово, Благоевградско
Част ІV. Анализ и коментар
Глава V. Късноантични монетни находки от долината на средна Струма
Част І. Анализ на колективните монетни находки от долината на Средна Струма
1. Колективна монетна находка от средното течение на р. Струма
2. Колективна монетна находка от с. Кърналово, Петричко
3. Колективна монетна находка от района на град Сандански
4. Колективни монетни находки от раннохристиянска базилика в с. Микрево
Част ІІ. Анализ на единичните монетни находки от района на гр. Сандански
1. Единични монети, намерени при археологически проучвания
1.1. Късноантични монети от проучването на обект „Поща“ 1967/74 г.
1.2. Монети от проучването на късноантичен некропол — обект „Ловен дом“ — 1992 г.
1.3. Монети от проучването на късноантична гробница мавзолей — 1995 г.
2. Случайни монетни находки от района на гр. Сандански
2.1. Късноантични монети от с. Ласкарево
Част ІІІ. Единични монетни находки от района на гр. Петрич
1. Монети от археологическото проучване на обект „Античен град“ при с. Рупите, м. „Кожух“ — 2007 г.
2. Единични късноантични монетни находки от местността „Кожух“
3. Случайни единични късноантични монетни находки от района на гр. Петрич
Част ІV. Анализ и коментар
Заключение
Опис на колективните монетни находки от Горното и Средното течение на р. Струма
Използвана литература
Използвани съкращения
Азбучен показалец на селищата
Coins and coin circulation in the Late Antiquity (294—498) in the Upper and Middle course of Struma river (Abstract)
Приложения
Каталог
Карти
Текст към илюстрациите
Табла

Също може да ви хареса…